مشاهده : 1653 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سمور

تعبیر خواب سمور
سمور ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم با سمور می جنگیم و یا خواب ببینیم پوست سمور داریم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سمور در خواب آورده اند . ابراهیم کرمانی می گوید سمور به معنای مرد توانگر است .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سمور می گوید  سمور به معنای مردی کافر است که خشن و ستمگر است . این سیرین هم جنگیدن با سمور را جنگ با کافر می داند . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سمور از نظر معبران

تعبیر خواب سمور به روایت ابراهیم کرمانی

سمور درخواب به معنای  مردی غریب توانگر است و موی و پوست سمور مال و خواسته بود و گوشت او مال مردی غریب است.
اگر در خواب بیند سمور را بکشت و او را بر زمین افکند، دلیل که مالِ مردی غریب را تلف کند.

تعبیر خواب سمور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سمور تعبیر خز و راسو و جانوران جونده دیگر از این نوع را دارد. معبران قدیمی نوشته اند که سمور
در خواب های ما مردی است کافر. منظور از کافر مردی است خشن و کج خو و ستمگر یعنی درست خلاف تعبیری
که برای مسلمانان و مسلمانی می شود.

تعریف بالا در صورتی است که یک زن در خواب سمور ببیند و چنانچه یک مرد، سموری در خواب ببیند زنی است
با خصوصیات و مشخصات ذکر شده در بالا که با هیچ محبتی انس نمی گیرد.

تعبیر دیدن پوست سمور در خواب

دیدن پوست سمور در خواب به معنای مال و دارایی است و چنانچه در خواب ببینید که از پوست سمور به لباس خود
دوخته و آن را زینت کرده اید یا اینکه کلاهی از پوست سمور دارید مالی نصیب شما می شود
که صاحب اول آن انسانی ستمگر و کج خو و خشن بوده است.

تعبیر لانه کردن سمور در خانه

اگر خواب ببینید که سموری در خانه یا باغ یا زیر دیوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نیست چرا که از فتنه و بلا خبر می دهد.

تعبیر دنبال کردن سمور در خواب

اگر در خواب ببینید سموری هست و شما او را دنبال می کنید و او همچنان می گریزد نیکو است
زیرا خواب شما می گوید با انسان مزوری در می افتید که در نتیجه پیروز می شوید
و او از شما می گریزد و منهدم می شود

درباره تعبیر خواب سمور به روایت محمد بن سیرین بیشتر بدانید

تعبیر سمور، مردی ظالم و کافر و راهزن می‌باشد،‌‌‌‌‌

تعبیر خوردن گوشت سمور در خواب

اگر خواب ببینی گوشت سمور می‌خوری، یـعـنـی به اندازه گوشتی که خورده‌ای،
از مال و اموال مردی ظالم و کافر مصرف می‌کنی

اگر خواب ببینی با سمور جنگ و نبرد می‌کنی، یـعـنـی با مرد ظالم و کافر و راهزنی خصومت
و دشمنی پیدا می‌کنی (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن