مشاهده : 1268تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سنجاب

تعبیر خواب سنجاب
سنجاب ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب پوست سنجاب را ببینیم و یا خواب ببینیم سنجابی را می کشیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سنجاب در خواب آورده اند ابن سیرین سنجاب را در خواب به معنای مردی ثروتمند می داند .مطیعی تهرانی هم سنجاب را زنی مکار می داند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب سنجاب می گوید کشتن سنجاب در خواب به معنای گرفتن مال یک مرد غریبه است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سنجاب از نظر معبران

تعبیر خواب سنجاب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر سنجاب، مردی غریب و ثروتمند می‌باشد.
تعبیر گوشت سنجاب به معنای  مال و اموال مردی غریب است.
تعبیر پوست و مو و استخوان سنجاب، مال و اموال می‌باشد.

تعبیر کشتن سنجاب در خواب

اگر در خواب ببینی سنجاب را کشته و پوستش را کنده‌ای، یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را تباه و نابود می‌کنی،
یا اینکه به زور از او می‌گیری.

تعبیر خواب سنجاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سنجاب زنی است مکار و محیل و فریبکار که در عین زیبایی و صباحت منظر می فریبد و می گریزد.
دزد هم هست یعنی هر بار که در مسیر شما قرار بگیرد چیزی از بیننده خواب می دزدد و می رود
و باز پس از چندی ظاهر می شود.

این تعبیر برای رویای مردانی است که در خواب سنجاب ببینند ولی اگر زنی در خواب سنجاب ببیند دو حالت دارد.
یا یک رقیب احساسی و عاطفی است یا مردی است که بیشتر از آنچه حضور دارد وقت خود را در غیبت می گذراند.

پوست سنجاب مال و خواسته است دیدن پوست سنجاب در خواب همان تعبیر را دارد که برای سمور و خز گفتیم.

تعبیر خواب سنجاب به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر پوشیدن لباسی از پوست سنجاب در خواب

اگر خواب ببینی لباسی از پوست سنجاب پوشیده‌ای، یـعـنـی با زن ناسازگار و بداخلاقی ازدواج می‌کند .

تعبیر خفه کردن سنجاب در خواب

اگر در خواب ببینی سنجابی را خفه کردی و از گردن آن خون جاری شده است،
یـعـنـی مال و اموال مردی غریب را خواهی گرفت.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سنجاب مى‏گوید:

تعبیر دیدن سنجاب در خواب

۱ـ دیدن سنجاب در خواب ، علامت پیروزی در کارها و یافتن دوستانی سازگار وصمیمی است .
۲ـ کشتن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .
۳ـ دست آموز کردن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .

۴ـ اگر خواب ببینید سگی در پی گرفتن سنجابی است ،
علامت  آن است که با دوستان خود اختلاف پیدا خواهید کرد

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید از کسی سشوار می گیرید و یا به کسی سشوار می دهید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همرا باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
آشپزی ماه رمضان ( سحر و افطار )
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
فال روزانه
تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سرمه , سرمه کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب