مشاهده : 1299 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد
سنجد ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم سنجد می خوریم یا در حال جمع آوری سنجد از درخت هستیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سنجد در خواب آورده اند .امام صادق دیدن سنجد را در خواب نشان از مال می داند .ابن سیرین معتقد است دیدن سنجد در خواب یعنی مالی را به سختی به دست آوردن . مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب سنجد می گوید سنج در خواب به معنای مال است که کم است ولی فایده دارد . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سنجد از نظر معبران

تعبیر خواب سنجد به روایت جابرمغربی

تعبیر جمع کردن سنجد در خواب

اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید که سنجد می خورد،
دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

تعبیر خواب سنجد به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن سنجد در خواب

دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است.

اول: مال حاصل کردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفعت از مردی ناسازگار.

تعبیر خواب سنجد به روایت محمد بن سیرین

سنجد درخواب، مال بود که به رنج به دست آورد. اگر بیند که سنجد را بخرید یا کسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد.

بیشتر بدانید تعبیر خواب سنجد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود
و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست لیکن مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است
و تلاش در جهت تهیه آن هم مقرون به مصلحت بیننده خواب.

تعبیر خوردن سنجد در خواب

اگر در خواب دیدید که سنجد می خورید و طعم آن شیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم ولی اگر طعم آن
مطلوب شما قرار نگرفت و در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست و خواب شما می گوید
چیزی که به دست می آورید موجب ملال و اندوه شما می شود.

اگر در خواب ببینید که سنجد از زیر درخت یا روی زمین جمع می کنید پولی به دستتان می رسد که اندک است.
متفرق است و مجموع نیست. هر دانه سنجد را معبران به سکه ای تعبیر کرده اند و به هر حال
اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته باشیم.

دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و شما در خواب
از خوردن آن خشنود نشوید.

حضرت دانیال (ع) درباره دیدن سنجد در خواب می‌فرمایند:

تعبیر دیدن درخت سنجد در خواب

تعبیر درخت سنجد، مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد،
ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی،
یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن