مشاهده : 357تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سنجد

تعبیر خواب سنجد
سنجد ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم سنجد می خوریم یا در حال جمع آوری سنجد از درخت هستیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سنجد در خواب آورده اند .امام صادق دیدن سنجد را در خواب نشان از مال می داند .ابن سیرین معتقد است دیدن سنجد در خواب یعنی مالی را به سختی به دست آوردن . مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب سنجد می گوید سنج در خواب به معنای مال است که کم است ولی فایده دارد . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سنجد از نظر معبران

تعبیر خواب سنجد به روایت جابرمغربی

تعبیر جمع کردن سنجد در خواب

اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید که سنجد می خورد،
دلیل که مال بر عیال نفقه کند.

تعبیر خواب سنجد به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن سنجد در خواب

دیدن سنجد به خواب بر سه وجه است.

اول: مال حاصل کردن. دوم: مال به دست آوردن. سوم: منفعت از مردی ناسازگار.

تعبیر خواب سنجد به روایت محمد بن سیرین

سنجد درخواب، مال بود که به رنج به دست آورد. اگر بیند که سنجد را بخرید یا کسی بدو داد، دلیل است مال حلال به دست آورد.

بیشتر بدانید تعبیر خواب سنجد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سنجد در خواب های ما اشاره به مال و خواسته ای است کم بها اما مفید فایده که با رنج و زحمت حاصل می شود
و سود بردن از آن نیز بدون دغدغه میسر نیست لیکن مالی است حلال و طیب که داشتن آن به صلاح است
و تلاش در جهت تهیه آن هم مقرون به مصلحت بیننده خواب.

تعبیر خوردن سنجد در خواب

اگر در خواب دیدید که سنجد می خورید و طعم آن شیرین است همان تعبیر را دارد که گفتم ولی اگر طعم آن
مطلوب شما قرار نگرفت و در شما کراهت پدید آورد نیکو نیست و خواب شما می گوید
چیزی که به دست می آورید موجب ملال و اندوه شما می شود.

اگر در خواب ببینید که سنجد از زیر درخت یا روی زمین جمع می کنید پولی به دستتان می رسد که اندک است.
متفرق است و مجموع نیست. هر دانه سنجد را معبران به سکه ای تعبیر کرده اند و به هر حال
اگر هر سنجد در خواب ما یک سکه نباشد باید پراکندگی و تفرق پول را قبول داشته باشیم.

دیدن سنجد در خواب بد نیست مگر اینکه طعم و مزه ناخوشایند داشته باشد و شما در خواب
از خوردن آن خشنود نشوید.

حضرت دانیال (ع) درباره دیدن سنجد در خواب می‌فرمایند:

تعبیر دیدن درخت سنجد در خواب

تعبیر درخت سنجد، مردی است که سخنانش لطیف است و صاحب خدمه و حشم بوده و مردم‌نواز می‌باشد،
ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سنجد از درخت می‌چینی،
یـعـنـی از مرد بداخلاقی مال و اموال به دست می‌آوری.

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟