مشاهده : 1672تعبیر خواب حرف شRSSاشتراک:

تعبیر خواب شال

تعبیر خواب شال
شال ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . تعبیر شال پشمی و شال نخی با هم متفاوت است که در ادامه به آن اشاره می کنیم . با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب شال پرداخته است .او معتقد است شال پشمی در خواب نیکو است ولی شال نخی تعبیر خوبی ندارد . شال پشمی در خواب زن نشان از منزلت او نزد شوهر و خانواده اش دارد و شال پشمی در خواب مرد نشان از موفقیت در کار دارد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شال از نظر معبران

تعبیر خواب شال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شال روی قاعده و به روال معمول باید پشمین باشد. یعنی شال منسوجی است مستطیل شکل که از پشم
رنگ کرده و در یک رنگ می بافند و این شال را از طرف طول تا می زنند و به گردن یا به کمر می بندند
و گاه نیز در گذشته ها از شال همراه خویش به عوض سجاده استفاده می کردند

و زیر پای می گستردند اما اتفاق می افتاد که شال را از نخ کلفت تابیده می بافند یا نخ و پشم را با هم
به کار می گرفتند. این توضیحات از آن نظر ضروری است که بین پشم و نخ در شال تفاوت تعبیر هست.

در خواب های ما شال اگر پشمی باشد مال و نعمت است. پشمی که در آن رفته منفعت است، روزی است
و فراخی معیشت می باشد ولی اگر نخی باشد اندوه و محن است.

تعبیر شال پشمی در خواب زن

اگر زنی در خواب ببیند که شال پشمی دارد می تواند به موقعیت خویش نزد شوهر
و در محیط خانواده مطمئن باشد

تعبیر شال پشمی در خواب مرد

و چنانچه مردی ببیند شال پشمی دارد و آن شال را به کمر خویش بسته در زندگی
حرفه ای و شغلی قوام و استحکام خواهد یافت

تعبیر بستن شال به گردن

و اگر به گردن بسته باشد به تبعیت از دیگری کاری انجام می دهد. اگر به گردن گره زده باشد و دستک های شال
دیده نشود آبرو و شرف او فزونی می یابد و اگر دستک های آن آویخته باشد
از شخص دیگر تبعیت می کند.

تعبیر دیدن شال پشمی در خواب

به هر حال اگر این شال پشمی باشد در نتیجه سود بخش است و اگر نخی باشد ملال انگیز. شال سوخته
و کثیف و پاره برای زن خبر از بیماری و کسادی کار و شغل شوی او می دهد
و برای مرد از رنجوری و شکست.شال بیدزده فساد است و تباهی

تعبیر شال بید زده در خواب

و چنانچه زنی شال بید زده ببیند باید مراقب موقعیت خویش در خانواده باشد و اگر مرد ببیند
از نظر شغلی مورد تهدید قرار می گیرد و در کار او فساد می کنند.

بیشتر بدانید شال چیست؟

شال که با تلفظ ( shawl )وارد فرهنگ وزبان انگلیسی ها شد ، در ابتدا از پشم وسپس از ابریشم بافته
می شد .شالهای پشمی همان گونه که از نامشان پیداست ، از پشم تهیه می شد ودارای
کاربردهای زیر بود :

پارچه های کم عرضی که برای جلوگیری از کمردرد ویا برای محفوظ ماندن کلیه ها در برابر سرما
به کمر می بستند نوع بافت ورنگ های بکار رفته در این شالها ، با توجه به جنسیت اشخاص متفاوت بود :

شالهای مردان اغلب به رنگ های تیره وتک رنگ مثل آبی ، طوسی سیر ، فیلی ،سیاه ، قهوه ای ، سورمه ای وغیره …،
این شال ها علاوه برزینت لباس ، تکه ای جدا نشدنی از لباس افراد بشمار می رفت وتمامی اقشار
مختلف متناسب با شأن ومقام اجتماعی خویش از ان استفاده می کردند .

شال هایی با پشم نسبتاً زبرو کلفت مختص اقشار متوسط جامعه گیلانی وپشم های مرغوب ونرم وسبک
متعلق به بزرگان وخوانین بود که پیشکش ممتاز ارزنده ای بشمار می رفت وبه «طاق شال »
مشهور بود این طاق ها شالها یا ترمه شالها نه تنها در گیلان ، بلکه در سرتاسر ایران بافندگان بسیار داشت .

خواندنی ها , گیلان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟