مشاهده : 2778تعبیر خواب حرف شRSSاشتراک:

تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب شپش
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود شپش روی لباستان و یا بر روی سرتان مشاهده کنید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شپش در خواب آورده اند .جابر مغربی معتقد است کشتن شپش به معنای شکست دادن دشمن می باشد .ابن سیرین درباره تعبیر خواب شپش می گوید شپش زیاد بر تن به معنای مال و ثروت است . معبری دیگر شپش را در خواب نشان از بیماری می داند . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شپش از نظر معبران

تعبیر خواب شپش به روایت جابرمغربی

اگر در خواب ببینی شپش‌های زیادی تو را گزیده‌اند، یـعـنـی بر سر زبان مردم خواهی افتاد
و از تو بدگوئی می‌کنند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر کشتن شپش در خواب

اگر خواب ببینی شپش را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر شپش، عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد.

تعبیر شپش روی بدن در خواب

اگر خواب ببینی شپش‌های فراوانی روی بدن وجود دارد، تعبیرش مال و حشمت می‌باشد.

تعبیر خواب شپش به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن شپش در خواب

دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، که نعمت او خورند. اگر خواب بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب شپش می گوید

۱ـ دیدن شپش در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است .

۲ـ دیدن شپش روی ساقه گیاهان در خواب ، نشانه قحطی و زیانهای دیگر مالی است .

۳ـ دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد .

تعبیر گرفتن شپش در خواب

۴ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانه آن است که به بیماری دچار می شوید و آن مریضی را به دیگران نیز سرایت می دهید .

بیشتر بدانید تعبیر خواب شپش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش
در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است
که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد.

یکی از معبران نوشته ـ شپش اگر یکی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و دارائی ـ ا
گر شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می شوید و اگر شپش های بسیار بیننده خواب را بگزند
بر سر زبان ها می افتد و مردم از او حرف می زنند.

به هر حال شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست
بل که گویای شدت مزاحمت است.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟