مشاهده : 4222 تعبیر خواب حرف ش RSS اشتراک:

تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب شکلات
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال خوردن شکلات هستید و یا به کسی شکلات می دهید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شکلات در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب شکلات می گوید شکلات در خواب به معنای مال و منفعت می باشد . البته باید بدانید خوردن شکلات در خواب یعنی کاری می کنید که دیگران می پسندند . هدیه دادن شکلات در خواب به معنای خوشحال کردن شخصی است که در انتها موجب ناراحتی اش می شود . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شکلات از نظر معبران

تعبیر خواب شکلات به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب
سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد
اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند.

شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند.

تعبیر خواب شکلات خوردن

اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید
ولی از نظر دیگران خوب  نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید.

تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ناراحتی می شود.

تعبیر خواب شکلات خریدن

دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن
و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید
و سبب ناراحتی او می شوید.

اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی
و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد
خوشحالی بیشتر است و ناراحتی کمتر.

بیشتر بدانید تعبیر خواب شکلات آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن کاکائو به معنای سرگرمی و وقت گذرانی با دوستان بد است.

تعبیر خواب دیدن شکلات به معنای ثروت است.

تعبیر خواب شیرینی شکلاتی به معنای پیدا کردن دوست است.

تعبیر خواب خوردن شکلاتی ترش به معنای بیماری و ناامیدی است.

تعبیر خواب نوشیدن شیر کاکائو به معنای رسیدن به هدف است.

با علم , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi