مشاهده : 2801تعبیر خواب حرف شRSSاشتراک:

تعبیر خواب شکلات

تعبیر خواب شکلات
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال خوردن شکلات هستید و یا به کسی شکلات می دهید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شکلات در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب شکلات می گوید شکلات در خواب به معنای مال و منفعت می باشد . البته باید بدانید خوردن شکلات در خواب یعنی کاری می کنید که دیگران می پسندند . هدیه دادن شکلات در خواب به معنای خوشحال کردن شخصی است که در انتها موجب ناراحتی اش می شود . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شکلات از نظر معبران

تعبیر خواب شکلات به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

حکم کلی مولف نفایس الفنون و عرایسالعیون درباره شیرینی ها این است که شرینی ها جمله در خواب
سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد
اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند.

شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند.

تعبیر خواب شکلات خوردن

اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید
ولی از نظر دیگران خوب  نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید.

تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ناراحتی می شود.

تعبیر خواب شکلات خریدن

دیدن شکلات در خواب کاری است از همین نوع. خریدن شکلات یا هدیه گرفتن نیز همین تعبیر را دارد ولی تعارف دادن
و هدیه بردن نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تاسف می برید
و سبب ناراحتی او می شوید.

اگر طعم قهوه یا کاکائوی شکلات زیاد باشد این تفاوت قطعیت بیشتری پیدا می کند و میزان اندوه و تاسف بر شادی
و شعف آن می چربد ولی اگر شهد شکلات بیشتر باشد و طعم قهوه و کاکائو مختصر محسوس باشد
خوشحالی بیشتر است و ناراحتی کمتر.

بیشتر بدانید تعبیر خواب شکلات آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن کاکائو به معنای سرگرمی و وقت گذرانی با دوستان بد است.

تعبیر خواب دیدن شکلات به معنای ثروت است.

تعبیر خواب شیرینی شکلاتی به معنای پیدا کردن دوست است.

تعبیر خواب خوردن شکلاتی ترش به معنای بیماری و ناامیدی است.

تعبیر خواب نوشیدن شیر کاکائو به معنای رسیدن به هدف است.

با علم , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟