مشاهده : 1821 تعبیر خواب حرف ش RSS اشتراک:

تعبیر خواب شکنجه

تعبیر خواب شکنجه
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید کسی شما را شکنجه می کند و یا برعکس شما در حال شکنجه دادن کسی هستید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای شکنجه در خواب آورده اند . جابر مغربی درباره تعبیر خواب شکنجه می گوید اگر در خواب پادشاهی شما را شکنجه داد یعنی ضرری به شما می رسد . مطیعی تهرانی هم معتقد است شکنجه شدن شما در خواب به معنا خوار و کوچک شدن شماست .برای دانستن تعبیر کامل شکنجه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شکنجه از نظر معبران

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی «پادشاه» تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب شکنجه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب دیدید کسی شما را شکنجه می دهد مفهوم آن این است که شما تسلیم محض هستید
و نزد شکنجه کننده زبون و خوار شده اید و او بر شما حاکم است که می تواند شما را شکنجه دهد.

این پیش داوری ذهن شما است که همه این ها را در یک صحنه _ شکنجه شدن – نشانتان می دهد.
ضمیر نهفته شما می خواهد بگوید زبون و ذلیل و خوار شده اید. کسی به شما تعدی می کند
و نمی توانید از حق خود دفاع کنید، نه مقابله و نه مخالفت.

تعبیر خواب شکنجه شدن توسط ناشناس

اگر در خواب ببینید ناشناسی شما را شکنجه می دهد یک بیگانه موجب خواری شما می شود
و اگر آشنائی این کار را بکند
از آشنا و چه بسا از نزدیکان خویش ضربه می خورید. شکنجه دادن دیگران نیز تسلط بر دیگران است.

بیشتر بدانید ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر شکنجه به معنای خواری و ذلت و بیچارگی است .

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب شکنجه می گوید:

۱ـ اگر خواب ببینید کسی شما را شکنجه می دهد ، نشانه آن است که در اثر توطئه های دوستان فریبکار ،
متحمل اندوه و نومیدی خواهید شد .

تعبیر خواب شکنجه و تعبیر شکنجه دادن کسی در خواب

۲ـ اگر خواب ببینید شما کسی را شکنجه می دهید ، علامت آن است که نقشه هایی که برای به دست آوردن
ثروتی ریخته اید ، نقش بر آب خواهد شد .

۳ـ اگر خواب ببینید می کوشید از شکنجه شدن دیگران جلوگیری کنید ،
نانه آن است که پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهید رسید .

تعبیرستان , خواندنی ها

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن