مشاهده : 5509 تعبیر خواب حرف ش RSS اشتراک:

تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
شکوفه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم شکوفه ای را می بوییم و یا شکوفه درخت گیلاس و یا شکوفه درخت سیب را در خواب ببینیم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شکوفه در خواب آورده اند .ابن سیرین دیدن شکوفه را در خواب خوب می داند و معتقد است که اگر در خواب ببینید شکوفه را می بوئید یعنی در مورد شما حرف های خوب می زنند . مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب شکوفه می گوید شکوفه در خواب نشان از شادی دارد و گاهی هم نشان از ثروت دارد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شکوفه از نظر معبران

تعبیر خواب شکوفه

ابن سیرین می گوید :

شکوفه کنار به معنای عروس خوب می باشد .

بوییدن شکوفه در خواب یعنی مردم از او خوب می گویند.

آنلی بیتون می گوید

اگر خواب ببینید درختان غرق شکوفه شده اند ، دلالت بر آن دارد که بزودی رویدادهایی شادی آفرین برایتان رخ خواهد داد .

تعبیر خواب شکوفه در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و نشاط و خوشحالی و پول و مال کم خبر می دهند.

اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید و کاج و سرو و چنار شکوفه آورده اند تعبیر خوبی ندارد
و علامت از فتنه می باشد.
به هر حال دیدن شکوفه ها در خواب خوب هستند و بیننده خواب باید به فال نیک بگیرد.
شکوفه ها در خواب هم خوبند و از فرح و شادی و نشاط و پول و مال اندک خبر می دهند .

تعبیر خواب شکوفه در فصل های مختلف

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب دیدید فصل بهار در پیش رو است، علامت آن است که دوستانی خوشحال و وظایفی نشاط آور خواهید داشت.

بوئیدن شکوفه در خواب

دیدن شکوفه ها ، چون به وقت خود باشد نیک باشد و شکوفه کنار ، دلیل بر عروس خوبروی بود و شکوفه درختهای دیگر ،
دلیل بر سخن های لطیف است . اگر بیند که شکوفه را می بوئید ، دلیل است مردم او را ثنا گویند .

دیدن شکوفه انواع درختان در خواب

شکوفه گیلاس دختر جوان است بین پانزده تا بیست . شکوفه آلبالو پسری است خشن و ترش
رو و گاه گستاخ بین چهارده تا هیجده سال . شکوفه سیب زن جوانی است بین هیجده تا بیست و پنج
و شکوفه بادام پول و مال اندک است . به خصوص مالی است بخش بخش نه اندوخته و انباشته .
شکوفه زردآلو زنی است بین بیست و پنج تا سی سال که رنج و فتنه و بلا می آورد
و شما را نیز رنجور و بیمار می کند .

ابن سیرین می گوید:

شکوفه درختهای دیگر، به معنای بر صحبت های لطیف است.

دیدن شکوفه در خواب در زمان خود خوب است

دیدن شکوفه در خواب در فصل زمستان

اگر در خواب ببیند درختان بی بر مانند بید وکاج و سرو و چنار شکوفه آورده اند خوب نیست و نشان از
فتنه و آفت است . شکوفه در فصل بهار بهتر است ولی در فصول دیگر هم بد نیست . شکوفه در خواب
دیدن در فصل زمستان چندان تعریفی ندارد

باعلم , ساعدنیوز ، بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟