مشاهده : 142تعبیر خواب حرف طRSSاشتراک:

تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال طبق بردن هستید یا کسی برای شما طبق می آورد . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن طبق در خواب آورده اند .ابراهیم کرمانی افتادن طبق را در آتش به معنای بیماری کنیز می داند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب طبق می گوید طبق در خواب به معنای خدمتکار است و اگر بزرگ بود به معنای خوب بودن آن خدمتکار است که کارهای شما را انجام می دهد . برای دانستن تعبیر کامل طبق با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب طبق از نظر معبران

خواب هایی که انشان می بیند حتما به این معنا نیست که برای خود شخص اتفاق می افتد و ممکن است
برای اطرافیانش تعبیر شود .مثلا خوابی که یک بچه ببیند برای پدر و مادرش تعبیر می شود . در اینجا طبق در خواب
به معنای خدمتکار است و شخص باید دقت کند کسی از اطرافیانش که خدمتکار دارد خواب برای او تعبیر می شود .

تعبیر افتادن طبق در آتش

ابراهیم کرمانی چنین می‌گوید:

چنانچه در خواب ببینی طبق تو در آتش افتاده است، به این معنا است که خدمتکارت دچار طاعون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر دیدن طبق در خواب

روایت منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب طبق

معبران قدیمی طبق را خادم و کنیز و برده تعبیر کرده اند و درباره طبق چیزهایی در همین زمینه نوشته اند
ولی چون اولا طبق در زندگی امروز، مورد مصرف آن چنانی ندارد و ضمنا مسله داشتن کنیز و غلام و برده منتفی است

تعابیر معبران گذشته را معتبر تلقی نمی کنیم یا قابل اطلاق نمی دانیم. طبق طلا توقع و انتظارات ماست
از حوادث و اشخاصی که با آنها برخورد می کنیم و رو به رو می شویم.

امام صادق (ع) درباره دیدن طبق در خواب می‌فرمایند:

دیدن طبق در خواب به چهار معنا است:

اول : خادم مجلس .

دوم : کنیزک .

سوم : هدایت .

چهارم : سود و فائده .

ابن سیرین معتقد است :

تعبیر طبق در خواب به معنای خدمتکاری است که کارهای تو را سر وقت انجام می‌دهد.

تعبیر طبق آوردن برای ما در خواب

اگر در خواب ببینیم که روی طبق چیزی نهاده اند و برای ما می آورند بسیار نیک است چون خواب ما می گوید
توقع و انتظاری که داریم برآورده می شود.

اگر کسی که طبق را می آورد آشنا باشد یک دوست جوابگوی توقعات ما خواهد بود و چنانچه غریبه باشد
از حوادثی که اتفاق می افتد بهره می گیریم.

طبق خالی همان طور که گفتیم توقع و انتظار است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده.

ابن سیرین در این باره می‌گوید:

اگر در خواب ببینی طبق بزرگی داری، یـعـنـی خدمتکار خوبی نصیب تو می شود .

تعبیر بردن طبق برای کسی در خواب

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب طبق می گوید :

اگر طبقی پر کردیم و برای کسی بردیم ما به انتظار او جواب می دهیم و این مشروط است به این که درون
طبق چه نهاده باشیم. اگر در طبق آئینه چراغ باشد، آن طور که سابق برای عروس به خانه داماد می بردند
طبعا مبارک و میمون است و ماخدمتی در خور و شایسته انجام می دهیم

ولی اگر یک طبق شلغم یا خاکستر ببریم بدیهی است که نیکو نیست و ما او را غمگین و رنجور می کنیم.
این برای مثال نوشته شد چرا که چیزهای خوب و بد زیادند.

تعبیر طبق شکسته در خواب

مطیعی تهرانی معتقد است:

طبق شکسته علامت نرسیدن به  آرزوها و خواسته هاست چه متعلق به شما باشد
و چه مال دیگری چون غالبا به بیننده خواب برمی گردد.

ابن سیرین معتقد است:

اگر در خواب ببینی طبق خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکار از تو جدا می‌شود.

تعبیرستان , بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید از کسی سشوار می گیرید و یا به کسی سشوار می دهید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همرا باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
آشپزی ماه رمضان ( سحر و افطار )
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
فال روزانه
تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سرمه , سرمه کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبیل , سبیل داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب