مشاهده : 303تعبیر خواب حرف عینRSSاشتراک:

تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده که در خواب خود عاقدی ببینید که در حال عقد کردن شما و یا شخص دیگری می باشد . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب عاقد پرداخته است .او دیدن عاقد را در خواب خوب نمی داند و به معنای شخصی می داند که قصد صدمه زدن به شما را دارد .فرقی نمی کند که آن عاقد آشنا باشد و یا غریبه . در هر صورت باید مراقب خود باشید .عاقد در حال عقد کردن هم یعنی باید مراقب آینده خود باشید . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عاقد از نظر معبران

معبران غربی درباره خواب هایی که انسان می بیند نظزهای مختلفی ارائه کرده اند . مثلا یکی از آنها گفته است در صورتی خواب انسان تعبیر می شود که خود انسان به آن موضوع فکر نکرده باشد و ذهنش درگیر موضوع خواب نبوده باشد . مثلا عاقد در خواب اگر شخصی در شرف ازدواج این خواب را ببیند تعبیر نمی شود ولی اگر ازدواجی در کار نباشد فرد باید مراقب خود و آینده اش باشد.

تعبیر دیدن عاقد در خواب

تعبیر خواب عاقد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عاقد در خواب خوب نیست چرا که او کسی است که صدمات وحشتناکی به بیننده خواب می زند
و مصیبت آفرین می شود د که البته دیدنش در خواب خوب تعبیر نمی شود.

تعبیر عاقد شدن در خواب

اگر  در خواب ببینید آشنایی از جمله آشنایان شما عاقد شد بیگانه به شما آسیب می رساند چه دیدن آشنا
به جای بیگانه تصویری است از تمنا و آرزوی ما که ضمیر باطن ما می انگارد اگر آن بیگانه آشنا بود
به جای دشمنی محبت می کرد.

به هر حال بیگانه ای در کمین شماست یا خودتان این چنین تصور می کنید و متوحش هستید.
همان طور که در کلمه عروسی نوشته ام اصولا عقد و عروسی دیدن در خواب
مبارک نیست و عاقد می تواند
عامل این ناراحتی ها باشد.

تعبیر عقد کردن توسط عاقد در خواب

اگر ببینید که بیگانه ای عقد می کند آشنایی سبب زیان خواهد شد. اگر در خواب ببینید که عاقد زنی را برای
شما یا اگر زن بباشید شما را برای مردی عقد می کند بجاست که نگران حوادث آینده باشید و اگر دیدید
عاقد دو نفر دیگر را عقد می کند مصیبت شما که بیننده خواب هستید به حداقل می رسد. ب
ه هر حال دیدن عاقد در خواب نیک نیست.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟