مشاهده : 2582تعبیر خواب حرف عینRSSاشتراک:

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک
عینک ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب عینک آفتابی ببینیم و یا خواب ببینیم عینکمان شکسته است. برای دانستن تعبیر خواب عینک با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عینک در خواب آورده اند . معبری می گوید دیدن عینک در خواب به معنای نگرانی است و عینک شکسته به معنای تفریح نامشروع است. مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب عینک می گوید عینک زدن در خواب به معنای روشنی دل است و گم کردن عینک در خواب به معنای به وجود آمدن یک مشکل است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عینک از نظر معبران

تعبیر خواب  عینک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید,
ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد.

عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود.
اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای شما پیش می آید ,
و اگر در خواب ببینید که عینک شما شکسته است ضرر می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد و کارها را برای شما آسان می کند.
دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می گیرد.

تعبیر دیدن عینک در خواب

اگر در خواب ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.
اگر در خواب ببینید که عینک آفتابی زده اید رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید.

اگر خواب ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می کند.
اگر در خواب ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سئوالی برایتان مطرح می شود.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره دیدن عینک در خواب مى‏گوید:

۱ـ دیدن عینک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند ,
که باعث نگرانی شما خواهد شد .

۲ـ دیدن عینکی شکسته در خواب ، علامت آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و نادرست خواهید کرد.

تاویل , پندار نو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟