مشاهده : 2668تعبیر خواب حرف عینRSSاشتراک:

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک
عینک ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب عینک آفتابی ببینیم و یا خواب ببینیم عینکمان شکسته است. برای دانستن تعبیر خواب عینک با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عینک در خواب آورده اند . معبری می گوید دیدن عینک در خواب به معنای نگرانی است و عینک شکسته به معنای تفریح نامشروع است. مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب عینک می گوید عینک زدن در خواب به معنای روشنی دل است و گم کردن عینک در خواب به معنای به وجود آمدن یک مشکل است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عینک از نظر معبران

تعبیر خواب  عینک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید,
ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد.

عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود.
اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای شما پیش می آید ,
و اگر در خواب ببینید که عینک شما شکسته است ضرر می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد و کارها را برای شما آسان می کند.
دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می گیرد.

تعبیر دیدن عینک در خواب

اگر در خواب ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.
اگر در خواب ببینید که عینک آفتابی زده اید رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید.

اگر خواب ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می کند.
اگر در خواب ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سئوالی برایتان مطرح می شود.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره دیدن عینک در خواب مى‏گوید:

۱ـ دیدن عینک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند ,
که باعث نگرانی شما خواهد شد .

۲ـ دیدن عینکی شکسته در خواب ، علامت آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و نادرست خواهید کرد.

تاویل , پندار نو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟