مشاهده : 4200 تعبیر خواب حرف عین RSS اشتراک:

تعبیر خواب عینک

تعبیر خواب عینک
عینک ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب عینک آفتابی ببینیم و یا خواب ببینیم عینکمان شکسته است. برای دانستن تعبیر خواب عینک با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عینک در خواب آورده اند . معبری می گوید دیدن عینک در خواب به معنای نگرانی است و عینک شکسته به معنای تفریح نامشروع است. مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب عینک می گوید عینک زدن در خواب به معنای روشنی دل است و گم کردن عینک در خواب به معنای به وجود آمدن یک مشکل است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عینک از نظر معبران

تعبیر خواب  عینک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید عینک زده اید دلتان روشن می شود. این در صورتی است که عینکی نباشید,
ولی اگر عینکی باشید و هنگام راه رفتن عینک بزنید تعبیر شخصی ندارد.

عینک مطالعه را فقط به وقت خواندن و نوشتن می زنند لذا مشمول عینک همیشگی نمی شود.
اگر در خواب ببینید که عینکی داشته و آن را گم کرده اید مشکلی برای شما پیش می آید ,
و اگر در خواب ببینید که عینک شما شکسته است ضرر می بینید و گرفتار سختی و تنگی می شوید.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟

عینک مرد خیر و نیکوکاری است که دست شما را می گیرد و کارها را برای شما آسان می کند.
دیدن عینک در خواب گویای آن است که چنین کسی در زندگی شما نقش می گیرد.

تعبیر دیدن عینک در خواب

اگر در خواب ببینید که همسرتان عینک زده و او عینکی نباشد چیزی در شما اعجاب و ناراحتی او را برانگیخته که شهامت پرسیدن ندارد.
اگر در خواب ببینید که عینک آفتابی زده اید رازی دارید که می کوشید پنهان نگه دارید.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب عنتر

اگر خواب ببینید که همسرتان عینک آفتابی زده او واقعیتی را از شما پنهان می کند.
اگر در خواب ببینید که دیگری عنیک آفتابی زده سئوالی برایتان مطرح می شود.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره دیدن عینک در خواب مى‏گوید:

۱ـ دیدن عینک در خواب ، علامت آن است که بیگانگان تغییراتی در زندگی و کار شما می دهند ,
که باعث نگرانی شما خواهد شد .

۲ـ دیدن عینکی شکسته در خواب ، علامت آن است که خود را سرگرم تفریحات نامشروع و نادرست خواهید کرد.

تاویل , پندار نو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟