مشاهده : 2548تعبیر خواب حرف فRSSاشتراک:

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب
فاضلاب ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم لوله فاضلاب درست می کنیم و یا بوی بد فاضلاب می آید . برای دانستن تعبیر خواب فاضلاب با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ منوچهر تهرانی به تعبیر خواب فاضلاب پرداخته است .دیدن آب کثیف فاضلاب در خانه به معنای ناراحتی است . خراب کردن مجرای فاضلاب به معنای دغل بازی می باشد .کثیف شدن لباس با آب فاضلاب به معنای این است که مورد سرزنش قرار می گیرید .در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب فاضلاب از نظر معبران

تعبیر خواب فاضلاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید لوله فاضلاب دستشوئی شما گرفته و آب کثیف جمع شده و عفونت آن در فضای خانه,
پیچیده ناراحتی برای شما پیش می آید.

چنان چه در خواب دیدید که همان لوله گرفته شده را گشودید و فاضلاب کثیف جمع شده را جریان انداختید ,
به طوری که برود خواب شما می گوید مشکلی برای شما پیش می آید که رفع می گردد ,
و فراغت حاصل می کنید.

اگر در خواب ببیند لوله فاضلاب را درست می کنید کاری مفید انجام می دهید که به حفظ حیثیت خودتان ,
و دیگران تمام می شود و به طور مساوی همه از آن بهره مند می گردند.

اگر در خواب ببینید که کلنگ به دست دارید و مجرای فاضلاب را خراب می کنید برای دیگران مشکلی به وجود می آورید ,
و دغل بازی می کنید.

تعبیر نشت کردن آب فاضلاب در خواب

چنانچه ببینید فاضلاب خانه همسایه به خانه شما نشت می دهد از نزدیکان خود بهره می گیرید ,
ولی اگر این نشت و رخنه متعفن و کثیف بود یا بوی بد داشت و خرابی ایجاد کرد
از جانب آن ها اندوهی مسلم به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید دست و پایتان به آب کثیف فاضلاب آلوده شده به طوری که در خواب احساس کراهت داشتید
مرتکب خطائی می شوید که ندامت می کشید.

اگر خواب ببینید لباستان آلوده شده بود مورد سرزنش قرار می گیرید. روی هم رفته فاضلاب اگر بوی بد داشته باشد
و بخصوص اگر کراهت به وجود آورد بد است در غیر این صورت بد نیست.

بیشتر بدانید آیا تعبیر خواب واقعیت دارد؟

همانطور که گفتیم شرایط بیننده خواب در تعبیر خواب او تاثیر دارد. حالات درونی،
اتفاقات روزمره، زندگی پر استرس خواب های آشفته و بدون معنی خاصی را برای فرد به دنبال دارد.

حتی اگر دو نفر یک خواب مشابه ببینند، تعبیر آن بسته به شرایط روحی آن ها، متفاوت خواهد بود.
بنابراین خواب شما براساس شرایط روحی و درونی شما تعبیر می شود.

تعبیر خواب علم مهمی است که از عهده هر کسی بر نمی آید. به استناد قرآنی، علم تعبیر خواب مختص اولیای الهی است.
همانطور که از در سوره یوسف پیامبر آمده است،

حضرت یوسف با تعبیر خواب زندانیان و تعبیر خواب عزیز مصر قومی را از فلاکت نجات داد. این علم خدایی است,
و از افراد عادی نباید انتظار تعبیر خواب داشت.

اما در میان مردم بسیار شایع است که برای شی و اجسام دیده شده در خواب تعبیری در نظر می گیرند,
و گاهاً درست معنی می شود. مانند آب که نماد زلالی و پاکی و روشنایی است.

خواب گو , باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟