مشاهده : 2192 تعبیر خواب حرف ف RSS اشتراک:

تعبیر خواب فندق

تعبیر خواب فندق
فندق ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم فندقی را پوست می کنیم و یا فندق می خوریم . برای دانستن تعبیر خواب فندق با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن فندق در خواب آورده اند . ابن سیرین فندق را در خواب به معنای مال می داند و اگر زیاد فندق داشتید یعنی مال زیادی تصیبتان می شود . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب فندق می گوید پوست کندن فندق در خواب و خوردنش به معنای نعمت است .در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب فندق از نظر معبران

تعبیر خواب فندق به روایت محمد بن سیرین

دیدن مغز فندق در خواب به معنای مال است. اگر خواب بیند که فندق بسیار داشت،
دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب فندق می‌فرمایند:

تعبیر درخت فندق، مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.

یوسف نبی علیه السلام درباره دیدن فندق در خواب گوید:

دیدن جوز و پسته وبادام و فندق و میوهای دیگر با مرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

تعبیر خواب فندق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید
و می خورید نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید.

پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق
این معنا را می رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب
و خشن را از آن دور کنید.

به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است. مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد ک
ه پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره تعبیر خواب فندق مى‏گوید:

۱ـ دیدن فندق در خواب ، نشان از بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد .
و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور .

۲ـ خوردن فندق در خواب ، نشانه آن است که معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن