مشاهده : 1092تعبیر خواب حرف فRSSاشتراک:

تعبیر خواب فندق

تعبیر خواب فندق
فندق ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم فندقی را پوست می کنیم و یا فندق می خوریم . برای دانستن تعبیر خواب فندق با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن فندق در خواب آورده اند . ابن سیرین فندق را در خواب به معنای مال می داند و اگر زیاد فندق داشتید یعنی مال زیادی تصیبتان می شود . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب فندق می گوید پوست کندن فندق در خواب و خوردنش به معنای نعمت است .در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب فندق از نظر معبران

تعبیر خواب فندق به روایت محمد بن سیرین

دیدن مغز فندق در خواب به معنای مال است. اگر خواب بیند که فندق بسیار داشت،
دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب فندق می‌فرمایند:

تعبیر درخت فندق، مرد «عربی» است که سنگدل می‌باشد و به لهو و خوش‌گذرانی علاقه‌مند است و خیر کمی دارد.

یوسف نبی علیه السلام درباره دیدن فندق در خواب گوید:

دیدن جوز و پسته وبادام و فندق و میوهای دیگر با مرد سفید با گفتگوی بسیار و مناقشه در میان ایشان واقع شود

تعبیر خواب فندق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می شود. اگر در خواب ببینید که فندق پوست می کنید
و می خورید نعمتی حاصل می کنید که همان طور باید از زوائد بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید.

پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق
این معنا را می رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب
و خشن را از آن دور کنید.

به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است. مولف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد ک
ه پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره تعبیر خواب فندق مى‏گوید:

۱ـ دیدن فندق در خواب ، نشان از بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد .
و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور .

۲ـ خوردن فندق در خواب ، نشانه آن است که معاشرتهای نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال زالو انداختن ببینید و خواب ببینید زالو خون شما را می مکد .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
به آسانی 8 میلیون تومن برنده شوید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب زاغ , دیدن زاغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رینگ , دیدن رینگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریمل , دیدن ریمل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریگ , دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریش , دیدن ریش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رولت , دیدن رولت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روغن , دیدن روغن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روژ , دیدن روژ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روزن , دیدن روزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روز , دیدن روز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روده , دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه , دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روبنده , دیدن روبنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روباه , دیدن روباه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روبان , دیدن روبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رنگ , دیدن رنگ ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رنده , دیدن رنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رمان , خواندن رمان در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب