مشاهده : 3371 تعبیر خواب حرف ف RSS اشتراک:

تعبیر خواب فین

تعبیر خواب فین
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید بینی تان گرفته و فین می کنید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همرا باشید .

از میان معبران مطیعی تهرانی به تعبیر خواب فین پرداخته است .فین کردن در خواب و خارج شدن مخاط از آن به معنای حل شدن مشکل شماست ولی فین کردن و خارج شدن خون از بینی به معنای هدر رفتن مال است . که اگر با دیدن خون بترسید یعنی مال خیلی زیادی از دست می دهید . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب فین از نظر معبران

تعبیر خواب فین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و در آن حالت فین بکنید که مخاط بینی خارج شود و راه تنفس گشوده گردد
علامت آن است که مشکلی برای شما پیش می آید که آن را به اندک تلاش رفع می کنید و آسوده می شوید.

اگر در خواب ببینید که بینی شما گرفته و هر چه فین می کنید چیزی از آن خارج نمی شود مشکلتان باقی می ماند.
اگر در خواب دیدید فین کرده اید و خون بیرون آمد مالی از شما هدر می رود که اهمیت
آن به اندازه مقدار آن خون است.

اگر در خواب خون را ببینید و بترسید مال بیشتری از شما هدر می رود و اگر نترسید مهم نیست.
اگر سرخی خون را هم در خواب تشخیص ندهید باز مهم نیست.

اگر در خواب فین کردید و مخاط آن را به زمین افکندید مال خود را بی جا خرج می کنید.

اگر خواب ببینیددست شما آلوده به فین شد و بر لباس کسی مالیدید دیگری را از خود می رنجانید و اگر به لباس
خودتان مالیدید کاری می کنید که مستوجب شماتت می شوید.

بیشتر بدانید چهار عامل خواب و رویا

زیگموند فروید چهار عامل را در مورد خواب و رویا شناسایی کرده است:
اولین عامل: آن عمل تراکم است که خواب و رویا با این عمل خلاصه و فشرده می شود.

دومین عامل: آن تغییرمکان یا نقل و انتقال یا جابه جا شدن است که بار عاطفی و احساسی
آن از هدف اصلی جدا می شود.

سومین عامل: تکوین خواب و رویا و نمایش دادن آن است که افکار و مفاهیم مجرد ذهن را به صورت
تجسمی ملموس و مشهود در می آورد.
چهارمین عامل: از اعمالی که درخواب و رویا به وقوع می پیوندد کنایه و آفرینی و تمثیل سازی است.

پیچک , باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟