مشاهده : 1632 تعبیر خواب حرف قاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب قارچ

تعبیر خواب قارچ
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید قارچ می خورید و یا در علفزار به دنبال قارچ هستید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قارچ در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی خوردن قارچ را در خواب به معنای بدست آوردن پول حرام می داند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب قارچ می گوید دیدن قارچ در خواب به معنای پسر دار شدن است و اگر قارچ کوچک بود یعنی دختردار می شوید . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قارچ از نظر معبران

جابر مغربی درباره تعبیر خواب قارچ می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قارچ می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال را به دست عیال و زن خودت خرج می‌کنی.

تعبیر خواب قارچ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما برسد.
قارچ گیاهی است خود رو و فاقد برگ و ریشه که در نواحی جنگلی و مرطوب یافت می شود.

زمان پیدایش قارچ بلا فاصله بعد از باران تند و رعد و برق است و به همین علت نوشته اند که قارچ خلق الساعه است
و اصلا رعد و برق آن را به وجود می آورد. کسانی که در حاشیه این نوع جنگل های بسیار مرطوب
زندگی می کنند بلافاصله بعد از رعد و برق و باران به جنگل می روند و قارچ جمع می کنند.

معبران با توجه به این زمینه آن را مال ضبط شدنی دانسته اند یعنی مالی که بابت طلب از بدهکار ناتوان
و مستمند ضبط می شود. ضبط شدنی مالی است که ظاهرا می خرند اما بهائی ناچیز بابت آن می پردازند
و به رضایت و نارضائی صاحب مال توجه نمی کنند

تعبیر دیدن قارچ در خواب

زیرا قانون از آن حمایت می کند. معبران اسلامی درباره قارچ چیزی ننوشته اند و این عقیده معبران
مغرب زمین است که آن را مال ضبط شدنی دانسته اند.اگر در خواب ببینید که غذائی از قارچ می خورید
پولی حرام به دست شما می رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و ناراحتی می شوید

یا گرفتار عذاب وجدان می گردید زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد.
حتی آن ها که قارچ شناسان
خوبی هستند دلهره دارند که مبادا قارچ سمی باشد و به مرگ ایشان بیانجامد.

اگر خواب ببینید که قارچ را از لای برگ ها و علف های جنگل جستجو می کنید با کید و تزویر مالی به چنگ
می آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می شوید. ممکن است قارچ را ببینید
ولی در خواب احساس کنید غذائی که می خورید از قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قارچ ابراهیم کرمانی

تعبیر دیدن قارچ بزرگ در خواب این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، ولی اگر کوچک باشد،
تعبیرش این است که صاحب فرزند دختر خواهی شد.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر قارچ به معنای زنی است که هیچ خیری ندارد. اگر بیش از سه عدد قارچ را در خواب ببینی،
یـعـنـی از زنی به تو مال و نعمت می‌رسد .

تعبیرستان , با علم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن