مشاهده : 1532تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قارچ

تعبیر خواب قارچ
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید قارچ می خورید و یا در علفزار به دنبال قارچ هستید . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قارچ در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی خوردن قارچ را در خواب به معنای بدست آوردن پول حرام می داند .ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب قارچ می گوید دیدن قارچ در خواب به معنای پسر دار شدن است و اگر قارچ کوچک بود یعنی دختردار می شوید . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قارچ از نظر معبران

جابر مغربی درباره تعبیر خواب قارچ می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قارچ می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال را به دست عیال و زن خودت خرج می‌کنی.

تعبیر خواب قارچ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قارچ در خواب های ما خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما برسد.
قارچ گیاهی است خود رو و فاقد برگ و ریشه که در نواحی جنگلی و مرطوب یافت می شود.

زمان پیدایش قارچ بلا فاصله بعد از باران تند و رعد و برق است و به همین علت نوشته اند که قارچ خلق الساعه است
و اصلا رعد و برق آن را به وجود می آورد. کسانی که در حاشیه این نوع جنگل های بسیار مرطوب
زندگی می کنند بلافاصله بعد از رعد و برق و باران به جنگل می روند و قارچ جمع می کنند.

معبران با توجه به این زمینه آن را مال ضبط شدنی دانسته اند یعنی مالی که بابت طلب از بدهکار ناتوان
و مستمند ضبط می شود. ضبط شدنی مالی است که ظاهرا می خرند اما بهائی ناچیز بابت آن می پردازند
و به رضایت و نارضائی صاحب مال توجه نمی کنند

تعبیر دیدن قارچ در خواب

زیرا قانون از آن حمایت می کند. معبران اسلامی درباره قارچ چیزی ننوشته اند و این عقیده معبران
مغرب زمین است که آن را مال ضبط شدنی دانسته اند.اگر در خواب ببینید که غذائی از قارچ می خورید
پولی حرام به دست شما می رسد و بعد دچار تشویش و نگرانی و ناراحتی می شوید

یا گرفتار عذاب وجدان می گردید زیرا هیچ کس نیست که قارچ را با خیال راحت بخورد.
حتی آن ها که قارچ شناسان
خوبی هستند دلهره دارند که مبادا قارچ سمی باشد و به مرگ ایشان بیانجامد.

اگر خواب ببینید که قارچ را از لای برگ ها و علف های جنگل جستجو می کنید با کید و تزویر مالی به چنگ
می آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می شوید. ممکن است قارچ را ببینید
ولی در خواب احساس کنید غذائی که می خورید از قارچ است در این حال نیز تعبیر همان است.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قارچ ابراهیم کرمانی

تعبیر دیدن قارچ بزرگ در خواب این است که صاحب فرزند پسر می‌شوی، ولی اگر کوچک باشد،
تعبیرش این است که صاحب فرزند دختر خواهی شد.

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر قارچ به معنای زنی است که هیچ خیری ندارد. اگر بیش از سه عدد قارچ را در خواب ببینی،
یـعـنـی از زنی به تو مال و نعمت می‌رسد .

تعبیرستان , با علم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟