مشاهده : 225تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کرکره

تعبیر خواب کرکره
کرکره ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم کرکره ای را نصب می کنیم و یا خواب کرکره کهنه ببینیم . برای دانستن تعبیر خواب کرکره با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کرکره می گوید کرکره در خواب به معنای حسادت است .
دیدن منظره بیرون از پشت پرده کرکره ای به معنای حسادت است . نصب کرکره بر پنجره اتاق به معنای انجام کاری,
است که دوست ندارید دیگران چیزی بدانند . برای دانستن تعبیر کامل کرکره با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرکره از نظر معبران

تعبیر خواب کرکره  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب می کنند و ثابت و بی حرکت می ماند. فرانسویان ,
به این نوع کرکره می گویند – ژالوزی – که به معنی حسادت است.

کرکره در خواب هم حسادت است و هم تجسس و هم میل به اختفا، انزوا و گوشه گیری که البته ,
باید معبر با وضع بیننده خواب بسنجد.

اگر در خواب ببینید که به پنجره اتاق خویش کرکره آویخته و از ورای آن به خارج نگاه می کنید گرفتار ,
حسد می شوید یا در امور غیر مربوط به خودتان تجسس و فضولی و کنجکاوی می کنید.

اگر در خواب خود ببینید اتاقی هست که تمام پنجره های آن را با کرکره پوشانده اند و شما درون آن اتاق هستید,
و بیرون را نمی بینید در امری شما را کنار می گذارند یا خودتان کنار می گیرید و به تکروی ,
تمایل پیدا می کنید.

تعبیر دیدن کرکره در خواب

این در صورتی است که از حضور در آن اتاق با کرکره های بسته خوشحال و راضی باشید اگر خشنود نباشید ,
تعریف اول درست است که شما را کنار می گذارند. اگر ببینید خودتان دارید به پنجره اتاق خودتان ,
کرکره نصب می کنید چیزی هست که نمی خواهید دیگران از آن آگاه شوند ,

و در واقع از روشن شدن یک واقعیت بیمناک خواهید شد. اگر ببینید پنجره های اتاق کرکره کهنه و پاره دارد ,
نزد مردم شرمنده می شوید و موردی پیش می آید که شما را ملامت می کنند.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟