مشاهده : 467 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کرکره

تعبیر خواب کرکره
کرکره ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم کرکره ای را نصب می کنیم و یا خواب کرکره کهنه ببینیم . برای دانستن تعبیر خواب کرکره با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کرکره می گوید کرکره در خواب به معنای حسادت است .
دیدن منظره بیرون از پشت پرده کرکره ای به معنای حسادت است . نصب کرکره بر پنجره اتاق به معنای انجام کاری,
است که دوست ندارید دیگران چیزی بدانند . برای دانستن تعبیر کامل کرکره با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرکره از نظر معبران

تعبیر خواب کرکره  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب می کنند و ثابت و بی حرکت می ماند. فرانسویان ,
به این نوع کرکره می گویند – ژالوزی – که به معنی حسادت است.

کرکره در خواب هم حسادت است و هم تجسس و هم میل به اختفا، انزوا و گوشه گیری که البته ,
باید معبر با وضع بیننده خواب بسنجد.

اگر در خواب ببینید که به پنجره اتاق خویش کرکره آویخته و از ورای آن به خارج نگاه می کنید گرفتار ,
حسد می شوید یا در امور غیر مربوط به خودتان تجسس و فضولی و کنجکاوی می کنید.

اگر در خواب خود ببینید اتاقی هست که تمام پنجره های آن را با کرکره پوشانده اند و شما درون آن اتاق هستید,
و بیرون را نمی بینید در امری شما را کنار می گذارند یا خودتان کنار می گیرید و به تکروی ,
تمایل پیدا می کنید.

تعبیر دیدن کرکره در خواب

این در صورتی است که از حضور در آن اتاق با کرکره های بسته خوشحال و راضی باشید اگر خشنود نباشید ,
تعریف اول درست است که شما را کنار می گذارند. اگر ببینید خودتان دارید به پنجره اتاق خودتان ,
کرکره نصب می کنید چیزی هست که نمی خواهید دیگران از آن آگاه شوند ,

و در واقع از روشن شدن یک واقعیت بیمناک خواهید شد. اگر ببینید پنجره های اتاق کرکره کهنه و پاره دارد ,
نزد مردم شرمنده می شوید و موردی پیش می آید که شما را ملامت می کنند.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن