مشاهده : 257تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کرکره

تعبیر خواب کرکره
کرکره ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینیم کرکره ای را نصب می کنیم و یا خواب کرکره کهنه ببینیم . برای دانستن تعبیر خواب کرکره با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کرکره می گوید کرکره در خواب به معنای حسادت است .
دیدن منظره بیرون از پشت پرده کرکره ای به معنای حسادت است . نصب کرکره بر پنجره اتاق به معنای انجام کاری,
است که دوست ندارید دیگران چیزی بدانند . برای دانستن تعبیر کامل کرکره با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرکره از نظر معبران

تعبیر خواب کرکره  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نوعی کرکره چوبی هست که بیرون پنجره اتاق ها نصب می کنند و ثابت و بی حرکت می ماند. فرانسویان ,
به این نوع کرکره می گویند – ژالوزی – که به معنی حسادت است.

کرکره در خواب هم حسادت است و هم تجسس و هم میل به اختفا، انزوا و گوشه گیری که البته ,
باید معبر با وضع بیننده خواب بسنجد.

اگر در خواب ببینید که به پنجره اتاق خویش کرکره آویخته و از ورای آن به خارج نگاه می کنید گرفتار ,
حسد می شوید یا در امور غیر مربوط به خودتان تجسس و فضولی و کنجکاوی می کنید.

اگر در خواب خود ببینید اتاقی هست که تمام پنجره های آن را با کرکره پوشانده اند و شما درون آن اتاق هستید,
و بیرون را نمی بینید در امری شما را کنار می گذارند یا خودتان کنار می گیرید و به تکروی ,
تمایل پیدا می کنید.

تعبیر دیدن کرکره در خواب

این در صورتی است که از حضور در آن اتاق با کرکره های بسته خوشحال و راضی باشید اگر خشنود نباشید ,
تعریف اول درست است که شما را کنار می گذارند. اگر ببینید خودتان دارید به پنجره اتاق خودتان ,
کرکره نصب می کنید چیزی هست که نمی خواهید دیگران از آن آگاه شوند ,

و در واقع از روشن شدن یک واقعیت بیمناک خواهید شد. اگر ببینید پنجره های اتاق کرکره کهنه و پاره دارد ,
نزد مردم شرمنده می شوید و موردی پیش می آید که شما را ملامت می کنند.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟