مشاهده : 2813تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کرکس

تعبیر خواب کرکس
کرکس از پرنده های لاشه خواری است که عموما سرشان نیز بی مو و تاس است . برای اینکه بدانید دیدن کرکس در خواب چه تعبیری دارد با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرکس در خواب آورده اند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرکس می گوید ,
دیدن کرکس در خواب به معنای خوبی دیدن از پادشاه است . مطیعی تهرانی در این باره می گوید دیدن کرکس در خواب ,
خوب نیست و اگر در خواب خود کرکس دیدید یعنی خطری شما را تهدید می کند . برای دانستن تعبیر کامل ,
کرکس با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرکس از نظر معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کرکس می گوید:

دیدن کرکس در خواب ، معمولاً علامت حرف های بی اساس و بدگو یی ها است که شما را مضطرب می کند.

اگر در خواب ببینید کرکسی روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانه تصادف و زیانهای مالی است ،
اما اگر خواب ببینید به کرکس ها نزدیک می شوید و آنها پرواز می کنند ، علامت آن است,
که از رسوایی که بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت .

اگر صدای کرکسی را در خواب بشنوید ، حاکی از آن است که رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند کشید,
و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هایی بزنند .

تعبیر خواب کرکس به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب دید کرکسی داشت، دلیل که از پادشاه نیکی بیند و استخوان و گوشت او همین، دلیل است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کرکس بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از خبر مردی بزرگ غمگین می‌شوی.

تعبیر خواب کرکس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد,
تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد.

اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید,
زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند.

می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت,
همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند,
و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.

تعبیر دیدن پرواز کرکس در خواب

معبران کهن خودمان برخلاف معبران غربی درباره کرکس چیزی ننوشته اند ولی کلا آن را خوب ندانسته,
و شوم معرفی کرده اند. اگر در خواب ببینید کرکس های زیادی در هوا پرواز می کنند ,
در آن منطقه شخص مهمی می میرد.

اگر صدای کرکس را بشنوید خبر مرگ کسی را به شما خواهند داد که از شنیدن آن خبر اندوهگین می شوید.
اگر در خواب ببینید کرکسی بر بام خانه شما نشست در خانواده منتظر حوادث نامیمونی باشید.

اگر در خواب دیدید کرکسی را با پرتاب سنگ زدید دشمنی را می رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی دارید.

بیشتر بدانید یوسف نبی علیه السلام درباره دیدن کرکس در خواب گوید:

دیدن کرکس مرد کم آزاربود یا به وی میراث برسد

در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

خواب کرکس : پریشانی و اضطراب

تعداد زیادی کرکس : به یک بیماری طولانی مبتلا می شوید و خطر مرگ شما را تهدید خواهد کرد

یک کرکس درحال پاره کردن طعمه اش : مشکلات و نگرانی شما برطرف می شود .

تاویل , تعبیرستان , نسیم فان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟