مشاهده : 4628 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کرکس

تعبیر خواب کرکس
کرکس از پرنده های لاشه خواری است که عموما سرشان نیز بی مو و تاس است . برای اینکه بدانید دیدن کرکس در خواب چه تعبیری دارد با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرکس در خواب آورده اند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرکس می گوید ,
دیدن کرکس در خواب به معنای خوبی دیدن از پادشاه است . مطیعی تهرانی در این باره می گوید دیدن کرکس در خواب ,
خوب نیست و اگر در خواب خود کرکس دیدید یعنی خطری شما را تهدید می کند . برای دانستن تعبیر کامل ,
کرکس با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرکس از نظر معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کرکس می گوید:

دیدن کرکس در خواب ، معمولاً علامت حرف های بی اساس و بدگو یی ها است که شما را مضطرب می کند.

اگر در خواب ببینید کرکسی روی ریل راه آهن نشسته است ، نشانه تصادف و زیانهای مالی است ،
اما اگر خواب ببینید به کرکس ها نزدیک می شوید و آنها پرواز می کنند ، علامت آن است,
که از رسوایی که بین شما و دوستانتان رخ خواهد داد ، نجات خواهید یافت .

اگر صدای کرکسی را در خواب بشنوید ، حاکی از آن است که رسوایی و ننگی قدیمی را به رخ شما خواهند کشید,
و از این طریق قصد آن دارند که به شما صدمه هایی بزنند .

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب کوفته

تعبیر خواب کرکس به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی به خواب دید کرکسی داشت، دلیل که از پادشاه نیکی بیند و استخوان و گوشت او همین، دلیل است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کرکس بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که از خبر مردی بزرگ غمگین می‌شوی.

تعبیر خواب کرکس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن کرکس در خواب به هیچ وجه خوب نیست. کرکس دشمنی است بدخواه و صبور که سال ها انتظار می کشد,
تا شاهد بدبختی و مرگ و نابودی ما باشد.

اگر در خواب ببینید کرکسی بر فراز خانه شما نشسته یا بالای خانه پرواز می کند باید هوشیار باشید,
زیرا نشان آن است که خطری جان شما را تهدید می کند.

می گویند کرکس خادم ملک الموت است که به این شکل درآمده . کرکس بدنبال ارباب خویش یعنی ملک الموت,
همه جا می رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او می رسد و راه خویش را جارو می کند,
و اثری از آن چه ملک جان ستان کرده باقی نمی گذارد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب کلید

تعبیر دیدن پرواز کرکس در خواب

معبران کهن خودمان برخلاف معبران غربی درباره کرکس چیزی ننوشته اند ولی کلا آن را خوب ندانسته,
و شوم معرفی کرده اند. اگر در خواب ببینید کرکس های زیادی در هوا پرواز می کنند ,
در آن منطقه شخص مهمی می میرد.

اگر صدای کرکس را بشنوید خبر مرگ کسی را به شما خواهند داد که از شنیدن آن خبر اندوهگین می شوید.
اگر در خواب ببینید کرکسی بر بام خانه شما نشست در خانواده منتظر حوادث نامیمونی باشید.

اگر در خواب دیدید کرکسی را با پرتاب سنگ زدید دشمنی را می رانید و اگر کشتید دشمنی را از میان برمی دارید.

بیشتر بدانید یوسف نبی علیه السلام درباره دیدن کرکس در خواب گوید:

دیدن کرکس مرد کم آزاربود یا به وی میراث برسد

در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

خواب کرکس : پریشانی و اضطراب

تعداد زیادی کرکس : به یک بیماری طولانی مبتلا می شوید و خطر مرگ شما را تهدید خواهد کرد

یک کرکس درحال پاره کردن طعمه اش : مشکلات و نگرانی شما برطرف می شود .

تاویل , تعبیرستان , نسیم فان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi