مشاهده : 2327تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گردباد

تعبیر خواب گردباد
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود گردباد یا طوفان دیده باشید . پس برای دانستن تعبر خواب گردباد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گرد باد در خواب آورده اند .معبری می گوید در میان گرد باد قرار گرفتن به معنای ,
نقش بر آب شدن طرح هایتان است و نشان از مصیبتی طولانی دارد . منوچهر تهرانی هم درباره تعبیر خواب گردباد ,
می گوید دیدن گردباد در خواب به مسافت آن با شما هم بستگی دارد اگر در نزدیکی شما بود یعنی حادثه ای,
بزرگ برای شما رخ می دهد و اگر دور بود یعنی خادثه ای کوچک برایتان رخ می دهد . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب گردباد به روایت معبران

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر در خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که برای ثروتمند شدن نقشه هایی,
خواهید کشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شکست روبرو خواهد شد .

۲ـ دیدن گردباد در خواب ، نشانه آن است که مدتی طولانی با مصیبتی کشمکش خواهید داشت .
دوستان در کمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند کرد

بیشتر بدانید تعبیر خواب گردباد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع,
حادثه و آفت نیز بی خبریم . اگر  در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند,
اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است.

اگر گردباد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا ,
از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر بیننده خواب ببیند که در مرکز گردباد قرار گرفته بی شک ,
خطر مرگ او را تهدید می کند و بهتر است او طی روزهای آینده مراقب خویش باشد.

تعبیر دیذن گردباد در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که گردباد او را از زمین بلند کرده و به آسمان برده بی آن که بتواند به زمین باز گردد ,
تعبیر خوبی ندارد و پایان زندگی بیننده خواب نزدیک است ولی اگر گردباد او را از زمین بلند کند,
و ببرد و هم چنان در نزدیکی زمین نگه دارد خطر مرگ در میان نیست.

رفتن بدون بازگشت همیشه در خواب ها مرگ تعبیر می شود حتی پرواز بدون برگشت در خواب مساوی با,
مرگ بیننده خواب است. روی هم رفته دیدن گردباد در خواب خوب نیست بخصوص اگر سیاه باشد.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟