مشاهده : 3601 تعبیر خواب حرف گاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب گردباد

تعبیر خواب گردباد
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود گردباد یا طوفان دیده باشید . پس برای دانستن تعبر خواب گردباد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گرد باد در خواب آورده اند .معبری می گوید در میان گرد باد قرار گرفتن به معنای ,
نقش بر آب شدن طرح هایتان است و نشان از مصیبتی طولانی دارد . منوچهر تهرانی هم درباره تعبیر خواب گردباد ,
می گوید دیدن گردباد در خواب به مسافت آن با شما هم بستگی دارد اگر در نزدیکی شما بود یعنی حادثه ای,
بزرگ برای شما رخ می دهد و اگر دور بود یعنی خادثه ای کوچک برایتان رخ می دهد . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب گردباد به روایت معبران

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ اگر در خواب ببینید میان تندبادی قرار گرفته اید ، نشانه آن است که برای ثروتمند شدن نقشه هایی,
خواهید کشید اما تمام طرحها و نقشه هایتان با شکست روبرو خواهد شد .

۲ـ دیدن گردباد در خواب ، نشانه آن است که مدتی طولانی با مصیبتی کشمکش خواهید داشت .
دوستان در کمال خونسردی و بی تفاوتی با شما رفتار خواهند کرد

بیشتر بدانید تعبیر خواب گردباد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان پیدایش آن از لحظه وقوع,
حادثه و آفت نیز بی خبریم . اگر  در خواب ببینید گردبادی بر خاسته حادثه ای نا خوشایند,
اتفاق می افتد ولی ارتباط حادثه با بیننده خواب متناسب با دوری و نزدیکی گردباد است.

اگر گردباد در دور دست باشد حادثه کوچک و کم اهمیت است و چنان چه نزدیک باشد حادثه و آفت و بلا ,
از اهمیت بیشتری برخوردار است. اگر بیننده خواب ببیند که در مرکز گردباد قرار گرفته بی شک ,
خطر مرگ او را تهدید می کند و بهتر است او طی روزهای آینده مراقب خویش باشد.

تعبیر دیذن گردباد در خواب

اگر بیننده خواب ببیند که گردباد او را از زمین بلند کرده و به آسمان برده بی آن که بتواند به زمین باز گردد ,
تعبیر خوبی ندارد و پایان زندگی بیننده خواب نزدیک است ولی اگر گردباد او را از زمین بلند کند,
و ببرد و هم چنان در نزدیکی زمین نگه دارد خطر مرگ در میان نیست.

رفتن بدون بازگشت همیشه در خواب ها مرگ تعبیر می شود حتی پرواز بدون برگشت در خواب مساوی با,
مرگ بیننده خواب است. روی هم رفته دیدن گردباد در خواب خوب نیست بخصوص اگر سیاه باشد.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi