مشاهده : 900 تعبیر خواب حرف گاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب گیسو

تعبیر خواب گیسو
گیسو به معنای موی بلند و نبافته است.گیسو برای مرد در خواب تعبیری ندارد ولی برای زنان دارای تعابیر گوناگونی است که به آن می پردازیم . با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای گیسو در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گیسو می گوید گیسوی بلند برای زنان در خواب تعبیرش خوب است و به معنای عزت و احترام است .کوتاه بودن گیسو در خواب به معنای از دست دادن عزت است .ابن سیرین هم در این باره می گوید دیدن گیسو در خواب به معنای مال و جاه است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گیسو از نظر معبران

تعبیر خواب گیسو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

موی انبوه و نبافته بلند را گیسو می گویند. اگر بافته باشد طره است که طره تعبیر دیگری دارد.
داشتن گیسو با شرحی که داده شد بستگی به رسم زمان دارد.

وقتی بود که مردان گیسوی خود را بلند نگه می داشتند. در دوره ای نیز تنها علویان و صفویان و قلندران گیسو داشتند.
در عهد صفویه گیسو مشخصه علویان بود که از احترام خاصی برخوردار بودند و هر جا می رفتند
مردم مقدمشان را گرامی می داشتند ولی اینک حتی علویان صفویان نیز موی بلند را نمی خواهند و نمی پسندند.

پس درباره گیسوی مردان حکم کلی نمی توان یافت اما برای زنان گیسو همیشه بوده و خواهد بود.
گیسو برای زن عزت و آبرو و احترام خانوادگی است.

تعبیر دیدن گیسوی بلند در خواب

اگر زنی در خواب ببیند گیسوی آراسته و بلند دارد نیکو است و خبر از این است که در خانواده و نزد همسر عزیز
و محترم تر خواهد شد.

تعبیر دیدن گیسوی کوتاه در خواب

اگر زنی گیسوی کوتاه داشته باشد و در خواب ببیند گیسویش بلند شده تعبیر همانست که نوشتم اما اگر زنی
در بیداری موی بلند داشته باشد و در خواب ببیند کوتاه شده عزت و احترام خود را از دست می دهد و سبک می شود .

برای مردان نیز موی بلند و گیسو آبرو و شان و جاه و مقام است ولی اگر موی خویش را کوتاه ببیند دلیل بی آبروئی
و تنزل شان و مقام نیست زیرا رسم کنونی این است که مردان گیسو نمی گذارند.

تعبیر قیچی کردن گیسو در خواب

اگر زنی خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده
و یا خواب ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می شود
و مورد اتهام و تهمت قرار می گیرد .

این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

بیشتر بدانید تعبیر خواب گیسو به روایت محمد بن سیرین

دیدن گیسوها درخواب، به معنای عز وجاه است کسی را که گیسو دارد و سادات و زنان
و توانگران را، به معنای مال است
و صوفیان را دلیل بر دوستی با اهل پیغمبر (ص) است.

آفتاب , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن