مشاهده : 51تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

پالتو

پالتو
 تعبیر خواب پالتو  تعبیر خواب پالتو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی. اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در […]

 تعبیر خواب پالتو

 تعبیر خواب پالتو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی. اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در خواب خود ببینید که پالتوی شیکی پوشیده نوید اینست که در آینده نزدیک شوهر می کند. اگر در خواب دیدید که در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید نشان آنست که در روزهای آینده زیان می بینید. اگر زنی ببیند که پالتوی شیکی پوشیده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد. اگر پالتویی به کسی دادید او را حمایت می کنید و چنانچه او به شما پالتو داد مورد حمایت قرار می گیرید و خوب است. پالتوی پاره غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده است و شغل. اگر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف و آلوده است احتمالا همسرتان بیمار می شود یا از شما آزردگی دارد که در دل نگه داشته و افشا نمی کند.نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب گریه کردنتعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب کوسهتعبیر خواب کوسه
تعبیر خواب نباتتعبیر خواب نبات
تعبیر خواب نخلتعبیر خواب نخل
تعبیر خواب گوریلتعبیر خواب گوریل
تعبیر خواب کندوتعبیر خواب کندو
تعبیر خواب گوشوارهتعبیر خواب گوشواره
تعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب گردبادتعبیر خواب گردباد
تعبیر خواب قیچیتعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب قندتعبیر خواب قند
تعبیر خواب عینکتعبیر خواب عینک
تعبیر خواب گندمتعبیر خواب گندم
تعبیر خواب عروسیتعبیر خواب عروسی
تعبیر خواب سیمرغتعبیر خواب سیمرغ
تعبیر خواب قورباغهتعبیر خواب قورباغه
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عنابتعبیر خواب عناب
تعبیر خواب کلوچهتعبیر خواب کلوچه
تعبیر خواب سوسمارتعبیر خواب سوسمار
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب کوکوتعبیر خواب کوکو
تعبیر خواب گلابتعبیر خواب گلاب
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب شمعتعبیر خواب شمع
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب سه تارتعبیر خواب سه تار
تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب قناریتعبیر خواب قناری
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب گهوارهتعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب گِلتعبیر خواب گِل
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس
تعبیر خواب غسل دادنتعبیر خواب غسل دادن
تعبیر خواب غورهتعبیر خواب غوره
تعبیر خواب قمارتعبیر خواب قمار
تعبیر خواب عشقتعبیر خواب عشق
تعبیر خواب گنجهتعبیر خواب گنجه
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قرقاولتعبیر خواب قرقاول
تعبیر خواب شمدتعبیر خواب شمد
تعبیر خواب قطارتعبیر خواب قطار
تعبیر خواب سیمانتعبیر خواب سیمان
تعبیر خواب سکنجبینتعبیر خواب سکنجبین
تعبیر خواب کاختعبیر خواب کاخ
تعبیر خواب شانهتعبیر خواب شانه
تعبیر خواب کشتیتعبیر خواب کشتی
تعبیر خواب قرقرهتعبیر خواب قرقره
تعبیر خواب عنکبوتتعبیر خواب عنکبوت
تعبیر خواب سنگتعبیر خواب سنگ
تعبیر خواب سوزنتعبیر خواب سوزن
تعبیر خواب غارتعبیر خواب غار
تعبیر خواب قمریتعبیر خواب قمری
تعبیر خواب لوبیاتعبیر خواب لوبیا
تعبیر خواب مسجدتعبیر خواب مسجد
تعبیر خواب سوتتعبیر خواب سوت
تعبیر خواب قرآنتعبیر خواب قرآن
تعبیر خواب گورخرتعبیر خواب گورخر
تعبیر خواب طلق , دیدن طلق در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلق , دیدن طلق در خواب چه تعبیری دارد؟
طلق ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینید مقدار زیادی طلق دارید و یا در حال پوشاندن پنجره با طلق هستید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طلاق , طلاق گرفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صنوبر , دیدن صنوبر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق , دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صفحه , دیدن صفحه گرامافون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صبح , دیدن دمیدن صبح در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صافی , دیدن صافی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندلی , دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه , دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکنجه
تعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب شکلات
تعبیر خواب شکر
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه