مشاهده : 103تعبیر خواب حرف پRSSاشتراک:

پرتقال

پرتقال
تعبیر خواب پرتقال تعبیر خواب پرتقال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین […]

تعبیر خواب پرتقال

تعبیر خواب پرتقال به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید در این صورت نمی تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند. پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می شود یا مختصر گرفتاری پیدا می کند. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید موردی برای انتخاب پیش می آید که شما ناگزیر می شوید چیزهائی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند و اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می شوید و همه را در کانونی گرد می آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصا اگر ترش نباشد که ترشی در خواب خوب نیست.نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس
تعبیر خواب گریه کردنتعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب نباتتعبیر خواب نبات
تعبیر خواب نخلتعبیر خواب نخل
تعبیر خواب کوسهتعبیر خواب کوسه
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب قیچیتعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب کنگرتعبیر خواب کنگر
تعبیر خواب گهوارهتعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب گندمتعبیر خواب گندم
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گوشوارهتعبیر خواب گوشواره
تعبیر خواب غورهتعبیر خواب غوره
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب لوبیاتعبیر خواب لوبیا
تعبیر خواب شخمتعبیر خواب شخم
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب گوریلتعبیر خواب گوریل
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب قندتعبیر خواب قند
تعبیر خواب عینکتعبیر خواب عینک
تعبیر خواب غسل دادنتعبیر خواب غسل دادن
تعبیر خواب سوسکتعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب گلابیتعبیر خواب گلابی
تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب کوکوتعبیر خواب کوکو
تعبیر خواب سنگتعبیر خواب سنگ
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب قورباغهتعبیر خواب قورباغه
تعبیر خواب لیموتعبیر خواب لیمو
تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قبرتعبیر خواب قبر
تعبیر خواب دوختن , دوختن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دوختن , دوختن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گلابتعبیر خواب گلاب
تعبیر خواب سیبتعبیر خواب سیب
تعبیر خواب کوفتهتعبیر خواب کوفته
تعبیر خواب گیلاستعبیر خواب گیلاس
تعبیر خواب کندوتعبیر خواب کندو
تعبیر خواب قمارتعبیر خواب قمار
تعبیر خواب شمعتعبیر خواب شمع
تعبیر خواب گوسفندتعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب سوسمارتعبیر خواب سوسمار
تعبیر خواب گوشتتعبیر خواب گوشت
تعبیر خواب شقایقتعبیر خواب شقایق
تعبیر خواب دعوت , دعوت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دعوت , دعوت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کلاغتعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب سوزنتعبیر خواب سوزن
تعبیر خواب گردبادتعبیر خواب گردباد
تعبیر خواب قربانیتعبیر خواب قربانی
تعبیر خواب غولتعبیر خواب غول
تعبیر خواب عیدتعبیر خواب عید
تعبیر خواب عنابتعبیر خواب عناب
تعبیر خواب کلوچهتعبیر خواب کلوچه
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب قصرتعبیر خواب قصر
تعبیر خواب سینیتعبیر خواب سینی
تعبیر خواب قصابتعبیر خواب قصاب
تعبیر خواب قمریتعبیر خواب قمری
تعبیر خواب عروسیتعبیر خواب عروسی
تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال شنا کردن در دریا هستید و یا در دریا غرق شده اید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیک , دیدن خیک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیار , خوردن خیار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوی , نشستن خوی بر چهره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خون , دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوشه , دیدن خوشه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خنده , خندیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خنجر , دیدن خنجر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خمیر , دیدن خمیر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خلال , خلال کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خفاش , دیدن خفاش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟