مشاهده : 3453 تعبیر خواب حرف گاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب گلو

تعبیر خواب گلو
گلو ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم خلطی از گلویمان بیرون می آید و یا گلویمان در خواب درد می کند . برای دانستن تعبیر خواب گلو با ما همراه باشید.

معبران تعابیر مختلفی برای دیدن گلو در خواب آورده اند . امام صادق دیدن گلو را در خواب نشان از دخل و خرج ,
می داند. در حالیکه ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب گلو می گوید بیرون آمدن خلط از گلو به معنای شفا یافتن ,
بیماری است .مطیعی تهرانی گلو درد را در خواب نشان از دروغ گویی می داند . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گلو از نظر معبران

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب گلو می‌گوید:

اگر خلط سینه خون آلود باشد مقداری از مالش تلف می‌شود اگر خواب ببیند خلط سینه را داخل خانه انداخت مال را ,
برای بیگانه‌ها خرج می‌کند و اگر خواب ببیند خلط سینه را در مسجد انداخت مال را به صورتی نادرست ,
و زشت برای بیگانه‌ها خرج می‌کند.

اگر شخص مریضی در خواب ببیند خلط سینه انداخت شفا پیدا می‌کند و اگر خواب ببیند خلط سینه سیاه بیرون انداخت,
به غم و ناراحتی گرفتار می‌شود.

تعبیر خواب گلو به روایت امام جعفر صادق

دیدن گلو درخواب، به معنای بر خرج و دخل است و هر زیادت و نقصان که در گلو بیند. دلیل بر خرج و دخل است.

جابر مغربی درباره دیدن گلو در خواب  می‌گوید:

اگر خواب ببینی زالویی وارد گلوی تو شده است، یـعـنـی در خانه خودت دشمن خواهی داشت و به اندازه‌ای ,
که زالو به گلوی تو صدمه زده، آن شخص به تو صدمه خواهد زد (دفع بلا و گرفتاری).

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن گلویی زیبا در خواب ، علامت یافتن مقامی بالاتر در زندگی است .
اگر خواب ببینید گلوی شما درد می کند ، نشانه آن است که هنگام ارزیابی دوست خود ،
متوجه می شوید که او شما را فریب داده است

درباره تعبیر خواب گلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید.
اگر خواب ببینید گلویتان درد می کند دروغ می گوئید یا مجبور به دروغ گوئی می شوید.

تعبیر دیدن گلوی متورم در خواب

اگر در خواب ببینید که گلوی شما متورم شده نشان آن است که رازی دارید و نمی توانید راز نهفته خویش را ,
با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه ای بردل شما فشار می آورد و بالاخره در روزهای آینده,
این حالت در زندگی شما پیدا می شود.

اگر در خواب ببینید گلوی سالمی دارید با مردم صدیق و راستگو هستید. اگر دیدید دیگری گلو درد ,
دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز می کند به شما دروغ خواهد گفت

تعبیر خواب گلو به روایت محمد بن سیرین

دیدن گلو درخواب، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بیند که گلویش از آفت ها سالم بود،
دلیل که امانت نگهدارد و وام بگذارد، اگر بیند که رنجی در گلوی پدید آمد،
تعبیرش به خلاف این است.

اگر در خواب گلوی خود را فراخ بیند، به این معنا است که روزی بر وی فراخ شود. اگر گلو را,
تنگ بیند به این معنا است که امانت نگهدارد.

تعبیرستان , حرف تازه

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi