مشاهده : 681تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قنات

تعبیر خواب قنات
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در قنات افتاده اید و یا آب قنات جاری شده است . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قنات در خواب اورده اند . ابراهیم کرمانی می گوید افتادن در قنات به معنای گرفتاری در حیله است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب قنات می گوید دیدن قنات در خواب خوب است و به معنای روزی است ولی اگر ببینید آب قنات خشک شده دچار تنگدستی می شوید .اگر آب قنات زلال باشد خیر و برکت شما بیشتر می شود .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قنات از نظر معبران

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر دیدن قنات پر آب در خواب

اگر در خواب ببینی از قنات آب روان و جاری شده است، یـعـنـی مال و اموال را با مکر و حیله به دست می‌آوری.

تعبیر افتادن در قنات

اگر خواب ببینی در قنات افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و نیرنگ می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

جابر مغربی درباره تعبیر خواب قنات می‌گوید:

تعبیر آب دادن باغ با قنات در خواب

اگر در خواب ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد

بیشتر بدانید تعبیر خواب قنات به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد.
در چنین حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود
و به شادکامی زندگی خواهید کرد.

تعبیر دیدن قنات خشک در خواب

اگر در خواب قنات خشک باشد به عسرت و تنگدستی گرفتار می آئید و اگر آب آن قنات که در خواب می بینید
کدر و تاریک و گل آلود باشد معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام بخش.

ابن سیرین درباره دیدن قنات در خواب می‌گوید:

تعبیر قنات کندن در خواب

اگر ببینی در جائی قنات کنده‌ای، یـعـنـی بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده و ترتیب می‌دهی
(البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است)، ولی اگر ببینی قنات کنده‌ای و آب پدیدار شده است
و به آب رسیده باشی و جاری شده است، تعبیرش ازدواج می‌باشد.

تعبیرستان , آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟