مشاهده : 2074تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سوسمار

تعبیر خواب سوسمار
سوسمار ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم از سوسمار می ترسیم و یا خواب ببینیم گوشت سوسمار می خوریم . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سوسمار در خواب آورده اند .ابن سیرین معتقد است خوردن گوشت سوسمار در خواب به معنای به منفعت رسیدن است .مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب سوسمار می گوید سوسمار در خواب به معنای دشمن است که بسیار خطرناک است و باید مواظب خود باشیم . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سوسمار از نظر معبران

تعبیر خواب سوسمار به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خوردن گوشت سوسمار در خواب

خوردن گوشت سوسمار در خواب، به معنای منفعت است . اگر بیند که سوسمار در خانه بانگ می داشت،
دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود.

تعبیر خواب سوسمار به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر سوسمار، انسان دلیری از نژاد «عرب» می‌باشد.
اگر خواب ببینی سوسمار تو را گاز گرفته است، یـعـنـی کسی که گفته شد به تو آسیب و ضرر و زیان می‌رساند
(دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر کشتن سوسمار در خواب

اگر خواب ببینی سوسمار را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

بیشتر بدانید تعبیر خواب سوسمار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است
که از زبان عربی به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد. گفته اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را
می خورده اند به همین علت گوشت سوسمار را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده

و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی برای ما چنین نیست و دیدن سوسمار کراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت
آن که حتی تصورش به ذهن ما نمی آید. کرمانی علیه الرحمه نوشته (سوسمار مردی است عرب و بیابانی)
این تعبیر ناشی از همان القا باورهای جاهلیت اعراب است که متاسفانه در اسلام نیز ماند.

در حالی که شرع مقدس اسلام خوردن گوشت سوسمار را منع کرده است لیکن تعابیری که درباره سوسمار
شده باقی مانده اند. سوسمار دشمن بیابانی است و بسیار خطرناک. این خطری است
که نه در شهر بل که در بیابان و بیرون شهربیننده خواب را تهدید می کند.

تعبیر دیدن سوسمار در خواب

اگر کسی در خواب سوسمار یا بز مچه ببیند و مشاهده کند که از طرف این جانور مورد تهدید قرار گرفت و ترسید
و گریخت خطری در خارج از محدوده شهر او را به خود می خواند و انتظارش را می کشد.

چنین شخصی اگر راننده است و رانندگی می کند بهتر است چندی از شهر خارج نشود یا اگر کسی بزمچه
یا سوسمار در خواب ببیند خوب است مدتی از اقدام به مسافرت خودداری کند. البته باید توجه داشت
که سوسمار و بزمچه بیابانی هستند و با تمساح که آبی است متفاوت می باشند.

تمساح که در آب زندگی می کند و شکار خود را نیز در آب های کم عمق می یابد تعبیری دیگر دارد.

آفتاب , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟