اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

مشاهده : 282
اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد. روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است. روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد اس ام اس تبریک بزرگداشت […]

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را
جوان می سازد.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

خرد برترین هدیه الهی است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

بی خردی اسارت بدنبال دارد.
و خرد موجب آزادی و رهایی است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده
است.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم
نیازی به عبادت بنده ندارد.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن
رنج ها بکشی.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی
در زندگی آدمی است ،

که از آن دوری باید جست.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری.
بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او
به نیکی یاد می کند.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی
جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ، ابتدا عهد
و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از
نیکی را هم باید مانند راز گفت.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

اس ام اس تبریک بزرگداشت فردوسی

جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد.

روز بزرگداشت فردوسی گرامی باد

عصر ایران

2017-01-19 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی