مشاهده : 427اس ام اس, سرگرمیRSS

اس ام اس خنده دار غضنفر (۱)

اس ام اس خنده دار غضنفر (۱)
اس ام اس خنده دار غضنفر غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من اب ندین « اس ام اس خنده دار غضنفر غضنفر جلو در دبیرستان دخترونه میوفته تو جوب واسه اینکه ضایع نشه می گه: «هرکی منو دراورد مال خودش اس ام اس خنده دار غضنفر غضنفر داشته […]

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر می خواسته خودکشی کنه می ره تو گلدون می گه به من اب ندین «

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر جلو در دبیرستان
دخترونه میوفته تو جوب واسه اینکه ضایع نشه می گه: «هرکی منو دراورد مال خودش

اس ام اس خنده دار
غضنفر

غضنفر داشته نوار نوحه گوش میداده میزنه اخرش ببینه شام میدن یا نه «

اس ام اس خنده دار
غضنفر

به غضنفر میگن چرا ترک شدی میگه اولش تفریحی بود «

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر سر
سفره داد میزده میگفته بربری بدین بربری بدین بهش میگن چی شده میگه اب تو «گلوم گیر کرده

اس ام
اس خنده دار
غضنفر

غضنفر میگفت عجیبه !! میگن بهش چی عجیبه ؟ میگه ۱۰۰ هزار تا تماشاچی ۲۲ تا
بازیکن ۳ «تا داور !!! میگن خوب این کجاش عجیبه ؟ میگه این عجیبه که گنجشکه همه رو ول کردهریده
رو من.!!!!

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر مست میکنه شنگول میشه گرگه میاد میخورتش «

اس ام اس
خنده دار
غضنفر

غضنفر میره پمپ بنزین.
یارو به غضنفر میگه آقا سوپر بزنم یا معمولی غضنفر میگه: «معمولی بزن خانواده تو ماشین نشسته

اس ام اس
خنده دار
غضنفر

تو اردبیل به مناسبت میلاد امام علی به همه ی اونهایی که اسمشون میلاد بود جایزه «دادن!

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر زنگ میزنه آژانس انرژی اتمی میگه البرادعیه؟ یارو میگه آره.
میگه دکتر غضنفر؟ «یارو میگه آره.
غضنفر میگه تو اگه دکتری پس چرا تو آژانس کار می کنی؟!

اس ام اس خنده دار غضنفر

به غضنفر
میگن تو روز چند تا نون میخوری ؟! میگه: ۲ تا سنگک, ۵ تا لواش , ۵تا «تافتون…میگن ایول پس
تو بربری نمیخوری ؟ غضنفر میگه: پس فکر کردی اینارو لای چیمیزارم میخورم !!!

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر زنگ میزنه ۱۱۸، میگه: ببخشید شماره تلفن کل عباس رو دارین؟!یارو میگه: نه.
غضنفر «میگه: پس من میخونم یادداشت کنین

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر رستوران میزنه، رو درش مینویسه: وقت
نهار تعطیل است «

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر تو قرعهکشی بانک ماکسیما برنده میشه.
روزی که میخواستن تحویلش بدن میگه اینو «آبی کنین من فردا میام میبرمش.
میگن بابا این نقرهایه، بهترین رنگه، آبیش کنیم؟میگه آره.
من فقط آبی تحویل میگیرم.
خلاصه فرداش میاد و ماشین رو آبی شده تحویلشمیدن.
میگه به به.
ببینید….
حالا شد مثل نیسان!

اس ام اس خنده دار غضنفر

یه روز یه غضنفر از یه پسره میپرسه بچه کجایی؟
میگه بچه امام حسین.
غضنفر میزنه زیر «گریه و پسره رو بغل میکنه میگه علی اصغر چه بزرگ شدی!

اس ام اس خنده دار
غضنفر

به یه غضنفر می گن چرا میری سربازی ، میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش «

اس ام
اس خنده دار
غضنفر

یه بار غضنفر با خودش کشتی می گیره دوم می شه «

اس ام اس خنده
دار
غضنفر

تو تبریز می بینن که بعد از چهارشنبه سوری بیشتر آسیب دیده ها سرو دست و پا شکسته
«ها هستن تعجب می کنن میرن تحقیق می کنن می بینن ترکا آتیش رو کنج دیوار روشن کردنبعد می خاستن
از روش بپرن می خوردن به دیوار

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر میفته تو جزیره آدم خورا، آدم
خورا میگیرنش، رئیسشون میگه: اینا رو پوستشون «رو میکنیم باهاش قایق درست میکنیم.
غضنفر هم یه چاقو ور میداره میگذاره رو شکمش،میگه: جلو نیاید وگرنه قایقتونو سوراخ میکنم!

اس ام اس خنده دار
غضنفر

غضنفر میشه رئیس فدراسیون شطرنج، دو تا قانون جدید میذاره: «یکـ: اسب نمیتونه فیل رو بزنهدو: خر هم بازی

اس ام اس خنده دار غضنفر

یهروز غضنفر خودشو تو آب می بینه می گه جل الخالق اسب آبی «دیده
بودیم اما خر آبی نه

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر رشتهاش دامپروری بوده، روش نمیشده به کسی بگه.
یکی ازش میپرسه: رشتهات چیه؟ «میگه: دامپیوتر، گرایش پشم افزار!

اس ام اس خنده دار غضنفر

دو تا ماشین با
هم تصادف میکنند و دست بر قضا، یکیشون ترکبوده.
افسر میاد و «میپرسه: کدومتون مقصر بودید؟ غضنفر میگه: من خواب بودم، ندیدم مقصر کی بود!

اس ام اس خنده
دار
غضنفر

غضنفر میره خیاطی میگه: با این پارچه برام یه کت و شلوار بدوز، فردا نیام بگی سوزنم «شکست،
برق نبود، چرخم خراب شد، اصلا پدرسگ نمیخواد بدوزی، پارچه رو بده.

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر با ماشینش میزنه به یه زنه، زنه میگه: آی دستم، آی پام، آی
سرم! غضنفر میگه: «پاشو، پاشو، این ادا بازیها رو واسه حسن جوهرچی در بیار (او یک فرشته بود).

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر میخوره به دیوار میگه ببخشین «

اس ام اس خنده دار غضنفر

یه
روز یه غضنفر میزنه ننه و باباش رو می کشه٬ ازش میپرسن چرا کشتیشون؟میگه آخه بعد «چهل سال به رابطه
کثیفشون پی بردم!!!!

اس ام اس خنده دار غضنفر

به غضنفر میگن اسم یه پستاندار بگو که پرواز میکنه٬غضنفر میگه:مهماندار
ه «

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر به خالش میگه: «یادت میاد وقتی بچه بودم بهم میگفتیدودولت رو
بخورم؟خاله میگه آرهغضنفر میگه: هنوز هم سر حرفت هستی؟

اس ام اس خنده دار غضنفر

به غضنفر میگن موقه سکـ..
جه طوری زنتو دیونه میکنه؟ میگه وقتی کارم تموم شد کـ..
رمو با «پرده پاک میکنم

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر میخواسته بچه اش دو قلو بشه رو کـ..
رش تشدید میذاره «

اس ام اس خنده دار غضنفر

پسر غضنفر میره پیش یک افسره پلیس، ازش میپرسه: ببخشید
ساعت چنده؟ یارو میگه: ده «دقیقه به ده.
میگه: ساعت ده بیا بکنمت! بعد هم میزنه به چاک، افسره هم میفتهدنبالش.
پسره میدوه تو خونشون، درو پشت سرش میبنده.
پلیسه در خونه رو میزنه، غضنفرمیاد دم در، میگه: بعله؟ افسره نفس-نفس زنان میگه: آقا این چه وضعیه؟! پسرتون بهمن
گفته ساعت ده بیا بکنمت!! غضنفر هم میگه: خوب بابا چه خبرته؟! هنوز که پنج دقیقهمونده!

اس ام اس خنده
دار
غضنفر

غضنفر جنده آورده بوده خونه، جندهه همینجوری که داشته ساک میزده، کـ..
ر غضنفر رو مثل «میکروفن میگیره، میگه: خدایا! تو شاهدی که این ظالم منو مجبور کرده این کار روبکنم، خودت
منو ببخش! غضنفر هم سریع کـ..
ر خودشو میگیره، میگه: خدایا دروغ میگه! تازهده هزار تومن هم گرفته!

اس ام اس خنده دار غضنفر

غضنفر رو
زمین یک کرست پیدا میکنه، میگه: اااه…! بی فرهنگا خودشو میخورن، پوستشو «میندازن زمین!

اس ام اس خنده دار غضنفر

از غضنفر می پرسن زنتو کردی؟ می گه: از بچگی عادت کردم وقتی پستون می خورم خوابم «می بره

اس
ام اس خنده دار
غضنفر

یارو غضنفر پاش ترک خورده بوده بهش می گن اگه جوراب پات کنی ترکش برطرف
می شه !! تر «که می گه: ایلده من بیست ساله که شورت می کنم پام اما قاش کـ..
نم برطرف نمیشه

اس ام اس خنده دار غضنفر

به غضنفر می گن آدم تو سربازی یا کـ..
ن می شه یا سیگاری !!!! غضنفر می گه: خدا رو شکر «که من سیگاری نشدم

sms.irfamily

2015-11-11 / گردآوری:

نو عروس

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!
عکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجریعکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجری
همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۵) از تولد یکتا ناصر تا تبریک مهراوه شریفی نیا به خواهرش !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۵) از تولد یکتا ناصر تا تبریک مهراوه شریفی نیا به خواهرش !!!
تصاویر دیدنی از روز اول تا چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران | از تیپ نامتعارف ریحانه پارسا تا شلوار کوتاه نیکی مظفری!تصاویر دیدنی از روز اول تا چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران | از تیپ نامتعارف ریحانه پارسا تا شلوار کوتاه نیکی مظفری!
حسین مهری ؛ از شایعه ازدواج با ویدا جوان و بازیگر شدن با ۱۱۸ تا سریال حوالی پاییز| سبک زندگی افراد مشهور (۲۷۲)حسین مهری ؛ از شایعه ازدواج با ویدا جوان و بازیگر شدن با ۱۱۸ تا سریال حوالی پاییز| سبک زندگی افراد مشهور (۲۷۲)
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۸) از الهه حصاری در نمایشگاه نقاشی تا سلفی مغموم مهراوه شریفی نیا !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۸) از الهه حصاری در نمایشگاه نقاشی تا سلفی مغموم مهراوه شریفی نیا !!!
واکنش جالب هنرمندان به شکست پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا | از مهراب قاسمخانی تا امیرمهدی ژوله !واکنش جالب هنرمندان به شکست پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا | از مهراب قاسمخانی تا امیرمهدی ژوله !
اینستاگرام ستاره های خارجی ۲۸ از کارداشیان ها تا دختر زیبای دیوید بکهاماینستاگرام ستاره های خارجی ۲۸ از کارداشیان ها تا دختر زیبای دیوید بکهام
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)
امروز سامرا غم دارد ... امروز دوباره چشمانم غم دارد...امروز دوباره دنیا رنگ خیانت را دید... امروز آسمان هوای گریه دارد... امروز دوباره دنیا غم دارد
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) (۱)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۴)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۳)
اس ام اس میلاد امام جعفر صادق (ع)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۲)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۱)
اس ام اس های تبریک ماه ربیع الاول (۲)
اس ام اس های جدید تبریک ماه ربیع الاول (۱)
اس ام اس تبریک ماه ربیع الاول
اس ام اس های جدید تبریک ماه ربیع الاول
اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا (ع) (۲)
اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا (ع) (۱)
اس ام اس تسلیت شهادت امام رضا (ع)
اس ام اس رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) (۲)
اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع) (۲)
اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع) (۱)
اس ام اس رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام
اس ام اس تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) (۱)
اس ام اس شهادت امام حسن مجتبی (ع)
اس ام اس تبریک روز دانش آموز (۴)
اس ام اس تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۱۰)
اس ام اس تبریک شب یلدا (۴)
اس ام اس تبریک روز دانش آموز (۳)
اس ام اس تبریک شب یلدا (۳)
اس ام اس های تبریک سیزده آبان روز دانش آموز (۲)
اس ام اس تبریک شب یلدا (۲)
اس ام اس های تبریک سیزده آبان روز دانش آموز (۱)
اس ام اس روز دانش آموز و ۱۳ آبان
اس ام اس تبریک شب یلدا (۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۹)
اس ام اس های زیبا وعاشقانه پاییزی
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۸)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۷)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۶)
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)
اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)
اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) (۱)
اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) (۱)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۴)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۴)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۳)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۳)
اس ام اس میلاد امام جعفر صادق (ع)
اس ام اس میلاد امام جعفر صادق (ع)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۲)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۲)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۱)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۱)
اس ام اس های تبریک ماه ربیع الاول (۲)
اس ام اس های تبریک ماه ربیع الاول (۲)
فیلم پرشین ویامیران پرواز