اس ام اس زیبا و عاشقانه (۴)

مشاهده : 112
اس ام اس زیبا و عاشقانه (۴) اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس زیبا و عاشقانه با توام ای شور ، ای دلشوره شیرینبا توام ای شادی غمگینبا توام ای غم ، غم مبهمای نمی دانم …هر چه هستی باش ، اما کاش …نه ، جز اینم آرزوئی نیست :هر چه هستی باش ! ” اما باش! ” ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و […]

اس ام اس زیبا و عاشقانه

با توام ای شور ، ای دلشوره شیرینبا توام ای شادی غمگینبا توام ای غم ، غم مبهمای نمی دانم
…هر چه هستی باش ، اما کاش …نه ، جز اینم آرزوئی نیست :هر چه هستی باش ! ” اما
باش! ”

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

آغوشت میتواند قشنگترین سرخط خبرها باشدوقتی تو
میتوانی قشنگ ترین تیتر زندگی من باشی…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

زندگی همینه :انتظار یه آغوش بی منتیه بوسه بی
عادتیه دوستت دارم بی علتباور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ساعت نشدم پشت به دیوار کنمخود را به دقیقه
ها گرفتار کنمساعت شده ام که دوستت دارم راهر ثانیه در گوش تو تکرار کنم…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

یکی از زیباترین لحظه هالحظه‌ای که میبینی‌ یکی‌ لبخند
رو لبشهو میدونی‌ که دلیل اون لبخند تویی…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردنوقتی که تزریق
هوای تو باشد…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نفس مصنوعی یعنی :تو نباشی و من به عکست
خیره شوم…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ !ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍستﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو سرما
بخوریمن هم می خورم !برای دو نفر که همدیگر را دوست دارنداین یک اتفاقِ منطقی ستنه به ویروس ها ربط
داردنه هیچ چیزِ دیگر

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

عشق پیروزت کند بر خویشتنعشق
آتش می زند در ما و منعشق را دریاب و خود را واگذارتا بیابی جانِ نو ، خورشید وار

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بدنم موج برمیدارد روی دریای خیالتکوبانده می شوم به ساحل
تنهایی و شن های داغ خواستنتو را درخود فرو می کشند و کفم بریده می شود از شوق شیدایی !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

می گویند عشق خدا به همه یکسان استولی من
می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل تو میداد…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دنیا فهمید خیلی حقیر است وقتی گفتم :یک موی
تو را به او نمیدهم…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ساعتی که رفتار تند عقربه هایش را کنار تو طاقت نداشتمخواب
مانده است…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

کاش میشد بچگی را زنده کردکودکی شد،کودکانه گریه کردشعر
” قهر قهر تا قیامت” را سرودآن قیامت، که دمی بیش نبودفاصله با کودکی هامان چه کرد ؟کاش میشد ،
بچگانه خنده کرد …

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تو را سفید می نویسم
که ازدحام تمام رنگ هاستو عاشقانه می خوانمعشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس
های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

سفری به دور دنیاست وقتی دستانم تا انتها رویت را نوازش می کنند…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در شعرهایم “من” و “تو” بسیار استاما قحطی “ما”
آمده انگار !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

تقدیم به کسی که قالیچه ی
یادش را هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

مقصد مهم نیست ، مسیر هم مهم نیستحتی خود سفر هم چندان مهم نیست ، همسفر خیلی مهمه…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ
را ﻧﺪارد !ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را
ﻧﺪارد !

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

من میتونم دنیا رو یه دستی فتح
کنمبه شرطی که اون دست دیگه ام رو تو گرفته باشی…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

در دنیا فقط ۳ نفر هستندکه بدون هیچ چشم
داشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف می کنند !پدر و مادرت و نفر سومی
که خودت پیدایش می کنی…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

بنام دوگل بهشتیکی عشق و دیگری سرنوشتبه قلم گفتم
بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشتمارا خاک پای دوست ، دوست را تاج سر ما نوشت…

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس های عاشقانه و زیبا ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

به جان چشمانت قسم این بار چنان رفتنی ام

که کاسه های آب را هم قسم دهی ، نه آن روزها بر میگردد و نه من…

راد اس ام اس

2015-09-06 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی