اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

مشاهده : 151
اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز باید گفت که چه در درون شرکتها و چه در روابط بین افراد، مدیریت از هر چیزی مهمتر است. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز چه بخواهید و چه نخواهید، می‌بایست با دشواری‌ها روبرو شوید؛ آنها همیشه وجود داشته و خواهند داشت. […]

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

باید گفت که چه در درون شرکتها و چه در روابط بین افراد، مدیریت از هر چیزی مهمتر است.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

چه بخواهید و چه نخواهید، می‌بایست با دشواری‌ها روبرو شوید؛ آنها همیشه وجود داشته و
خواهند داشت.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

همه‌ی رهبران بزرگ دنیا آموخته بودند که چگونه
خودباوری و بی‌گمانی را پیش از هر کس و نخست از درون خودشان ببینند و باور کنند.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

برخی از ما بحث را با مشاجره و
بوکس بازی های لفظی اشتباه می گیریم، در حالی که راههای ظریفانه تر و مؤثرتری برای از بین بردن مقاومت
ها وجود دارد.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

آنچه در درون شما است، بستگی به اراده
ی خودتان دارد.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

زمانی می اندیشیم بهترین راه کمک به بیچارگان
آن است که الگوی خوبی برای آنها باشیم تا بدانند شیوه های بهتری نیز برای زندگی وجود دارد و به
آنها کمک کنیم تا بتوانند خودشان زندگی خود را اداره کنند.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

قهرمان بودن، در کمال نیست، بلکه در انسانیت
است.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

موفقیت، پیش رفتن است، نه به نقطه ی
پایان رسیدن.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

هر چه دقیق تر باشیم می توانیم کارهای
مؤثرتری انجام دهیم.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

اگر نسبت به خود، زیاد سخت گیر باشید،
بی گمان، نسبت به دیگران نیز سخت گیر خواهید بود.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

مردم در روابط خود، خواهان عشق هستند.
عشق، به زندگی نیرو و رنگ و معنا می بخشد.
هیچ عظمتی بدون عشقی بزرگ به دست نمی آید.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

مردان بسیار موفق کسانی نیستند که هرگز شکست
نمی خورند، بلکه اگر نتیجه ی به دست آمده، با چشم داشت آنها یکسان نبود، از آن درس می گیرند.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

چنانچه با آسایش و بی هیچ شک و
تردیدی، آنچه را می‌خواهید در دنیای بیرون شاهد روی دادن آن باشید، به روشنی در ذهن‌تان ببینید، بی‌شک روی خواهد
داد.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

در زمانهای تصمیم گیری است که سرنوشت ما
رقم زده می شود.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

همواره نظر دیگران را جویا شوید و مشورت
کنید، ولی تصمیم نهایی را خودتان بگیرید؛ چون این شما هستید که می‌بایست پیامدها و نتایج آن را بپذیرید.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

بهترین نکته‌ی کلیدی در از بین بردن دشواری‌ها
آن است که همواره آن را پیشگویی کنید و آماده باشید.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

هر بار که در زندگی خود برآشفته شده
و از کسی رنجیده‌اید، رنجش و برآشفتگی شما به سبب رفتار یا کارهای آن شخص نبوده، بلکه سبب برآشفتگی و
درد و رنج‌تان، تفاوت قوانین شما با آن فرد بوده است.

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

زمانی که همه چیز خوب است و در
مورد همه چیز، آسوده دل هستید، گوش‌تان بدهکار نیست، ولی هنگامی که در زندگی با دشواری روبه‌رو شدید یا درد
و رنجی به سراغتان آمد، آنگاه گوش شنوا پیدا می‌کنید و پذیرش‌تان برای باورها و اندیشه‌های تازه بالاتر می‌رود.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

ممکن است خداوند گهگاهی در برخی از رویدادها و امور
دیر کند، ولی بدان چَم نیست که به ما پشت کرده و ما را برای همیشه فراموش کرده است.
مگر آنکه خودمان جا بزنیم و ناامید شویم و برای همیشه، به خودمان پشت کنیم.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

اگر پول داشته باشید، به راه نادرست نرفتن، آسانتر است.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

هنگامی که دو نفر با هم رابطه ایجاد می‌کنند و
دو نظر، باور و یا نگرش بسیار دیگرگون نسبت به امری مشترک دارند، از یکدیگر دوری می‌گزینند و نمی‌توانند به
سوی دنیاهای یکدیگر پل بزنند.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

هرگز هدف دوستان، آشنایان
و نزدیکان خود را زیر سؤال نبرید؛ بکوشید همواره به سوی دنیای آنها پل بزنید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

اگر مراقب سلامتی خود نباشید، به سختی می توانید از عواطف خود بهره مند
گردید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

نشاط و خوشدلی، اعتماد به نفس شما را
تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند.
خوشدلی به معنی خوش خیالی و فرار از مشکلات نیست، بلکه نشانه ی هوش و ذکاوت شما است.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

هر چیز را هر اندازه که نازک ببرید و ورقه ورقه
کنید، باز هم ورقه‌های ایجاد شده، هر کدام دو رو و دو سو خواهند داشت.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانعی مواجه می شوید،
به یاد آورید که از این موانع ، پیش تر هم در زندگی تان بوده است و بر آنها چیره
گشته و موفق شده اید!من زمانی کامیاب هستم و توانگر می‌شوم که احساس کنم دارم کاری فراگیر و جهانی انجام
می‌دهم.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

چنانچه تنها هدف ما از زندگی آن باشد
که به اهداف خود و به کامیابی‌ها و پیروزی‌های پی در پی برسیم، زمانی فرا می‌رسد که از خود بپرسیم:
“خوب اکنون چه.”♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

جنایت، مشکل بشر نیست، بلکه این
رفتار انسانها است که جنایت را می آفریند.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

همیشه
بخشی از درآمد خود را برای کمک به نیازمندان کنار بگذارید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه
آنتونی رابینز

بزرگترین عامل بازدارنده ی بیشتر مردم، ترس از شکست است.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

پیش از آنکه رویدادی در جهان بیرون رخ دهد باید در جهان درون پیش آید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

داشتن ابزارهای خوب و نیرومند فایده ای نخواهد داشت، مگر آنکه
بدانید به چه منظور از آنها استفاده کنید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

زمانی
که پیشه‌ی سخت و توان فرسایی دارید و ایمان و باور پابرجایی نیز بدان ندارید و مفهوم و هدفی والا
را در آن نمی‌بینید و نمی‌یابید، زندگی برای شما جهنم خواهد شد.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

باید بدانیم، آنچه همچون نیرویی مغناطیسی، جهت زندگی ما را آشکار می کند، قدرت جادویی ارزشها است.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

هیچ چیز به خودی خود دارای معنا نیست، بلکه
احساسات، رفتارها و واکنش های ما نسبت به هر چیز بستگی به نحوه ی ادراک و تصور ما از آن
چیز دارد♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

تنها راه کامیاب بودن، آن است که
خود را پنهان نکنیم و از دست دشواری‌ها نگریزیم.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

درک ارزشها یکی از حساس ترین کلیدهای نیل به پیشرفت و کامیابی است.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

شاید عشق و شور راستین این باشد که با چشم‌پوشی از اینکه چه رویدادی در زندگی‌تان
رخ دهد، بی‌درنگ، کنترل شرایط و امور را در دست گیرید و به خود امکان دهید سراپا، با آنچه پیش
آمده، درآمیزید و با آن، یکی شوید و با همه‌ی وجود، آن را احساس کنید.♦

جملات
کوتاه آنتونی رابینزاگر بخواهیم سبب رفتار انسانها را بدانیم، بررسی مهمترین و کارسازترین تجارب مرجع زندگی آنها، بی گمان، راهنمای
خوبی است.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

دشواری در این است که بیشتر ما
فریادی را که به چَم درخواست کمک است، با فریادی دیگر که آن هم به چَم درخواست کمک است، پاسخ
می‌دهیم.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

باورها و ارزش‌ها، بهترین راهنما و مشاور زندگی
شما هستند.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

ارزش‌ها و باورهایتان را خودتان برگزینید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

چنانچه می‌خواهید در زندگی، احساس کامیابی کنید، قوانین “همیشه باید…”
و “هرگز نباید…” زیادی نداشته باشید.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

بهتر است استانداردها
و قوانینی برای خود داشته باشیم که ما را به تلاش و پرکار بودن تشویق نماید، نه اینکه از هر
گونه رویارویی، تلاش و مبارزه بازدارد.♦

اس ام اس سخنان کوتاه آنتونی رابینز

این باورهای ما
هستند که سرنوشت‌مان را رقم خواهند زد.

امیر اف بی

2015-11-09 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی