اس ام اس فلسفی و معنی دار (۲۳)

مشاهده : 132
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۲۳) اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس فلسفی و معنی دار زندگی کوتاه است قواعد را بشکن،سریع فراموش کنواقعا عاشق باش،بدون محدودیت بخندوهیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد نکن اس ام اس فلسفی و معنی دار بــه خدا گفتـمتو را چگونہ می توانم ببینم؟خدا گفــت:تو من را نخواهی دید اما کسیرا برایت گذاشتم ڪه نیمی از […]

اس ام اس فلسفی و معنی دار

زندگی کوتاه است قواعد را بشکن،سریع فراموش کنواقعا عاشق باش،بدون محدودیت بخندوهیچ چیزی که باعث خنده ات میگردد را رد
نکن

اس ام اس فلسفی و معنی دار

بــه خدا گفتـمتو را چگونہ می توانم ببینم؟خدا گفــت:تو من را نخواهی دید اما کسیرا برایت گذاشتم
ڪه نیمی از من است“مـــادر”مادر دوستــت دارم…

اس ام اس فلسفی و معنی دار

از هر آدمی به اندازه ی شعورش انتظار داشته باش ،حداقل اینطوری کمتر عذاب می کشی…
!

اس ام اس فلسفی و معنی دار

خودت رابه هیچ زبانیبرای کسی ترجمه نکنآنکس که دوستت داردبایدهمه آنچه کههستی رااز لا به لایحرف های
نگفته اتازعمق نگاه ساده ات ازحسادت دستهای مهربانت بفهمد

اس ام اس فلسفی و معنی دار

شادترین آدم‌ها از هر چیز بهترین را ندارند، آن‌ها
از هر چیز بهترین را می‌سازند.بهترین باشید.

اس ام اس فلسفی و معنی دار

به تعظیم مردم این زمانهاعتــماد نکــن….!تعظیم آنان هماننــدخـم شدن دو سر کمـان استکه هـر چه بهم نزدیکتر شونـدتیـرش کشنـده تـر است….!

اس ام اس فلسفی و معنی دار

همیشه”دعا” کنیدچشمانی داشته باشید..
که”بهترین ها”راببیند..
قلبی که”خطاها”راببخشد..
ذهنی که”بدیها”رافراموش کندو روحی که”عاشق خالق” باشد..

اس ام اس فلسفی و معنی دار

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که
خود بافته است

اس ام اس فلسفی و معنی دار

افکارتانمیـانگین افڪار پنـج نفـری اسـتکه بیشتـریـن وقـت خـود
رابا آنهـا مــی گذرانـید…
خـودتـان را در محـاصـره یافڪارِ افــرادِ مـوفـق قـرار دهــید…

اس ام اس فلسفی و معنی دار

حرف مردم مانند موج دریاستاگر در مقابلش بایستیخسته ات میکند!!واگر با
آن همراهی کنیغرقت میکند!!قرار نیست که همه آدمها شما را درک کنندو این اشکالی ندارد.آنها حق دارند نظر دهند و
شماکاملا حق دارید آنرا نادیده بگیرید

اس ام اس فلسفی و معنی دار

اگر همیشه راست بگوییدلازم نیست
چیزی را به خاطر بسپارید

اس ام اس فلسفی و معنی دار

گذران زندگی به من آموخت که..آدم ها معمولا چیز هایی را از دست میدهند کهاز داشتنشان مطمئن هستند!!

اس ام اس فلسفی و معنی
دار

جهان سوم جایی است که مردمش؛به فکر” آمدن” یه روز خوب هستند نه ” آوردنش “…
!

اس ام اس فلسفی و معنی دار

و آغوشت…
اندک جایی برای زیستن…
اندک جایی برای مُردن…

اس ام اس فلسفی و معنی دار

هرکسی دوبار می میرد.یکبار آنگاه که عشق از دلش می رود,و
بار دیگر آنگاه که زندگیرا بدرود می گوید.اما مرگ زندگی در برابر مرگ عشق ناچیز است.

اس ام اس فلسفی و معنی دار

یک روز،فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت…
و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز،با هیچ‌کسِ دیگری دوام نیاوردید!

امیر اف بی

2016-07-12 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی