اس ام اس های دروغ و دورویی

مشاهده : 137
اس ام اس های دروغ و دورویی اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس های دروغ و دورویی و چه مهربان بودىوقتى دروغ میگفتى اس ام اس های دروغ و دورویی کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوندهمه زندگیشان بر دروغ استوار است اس ام اس های دروغ و دورویی ساعت همیشه دروغ میگویدمن فقطبه زمان با تو بودن ایمان دارمانجا که عقربه […]

اس ام اس های دروغ و دورویی

و چه مهربان بودىوقتى دروغ میگفتى

اس ام اس های دروغ و دورویی

کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوندهمه زندگیشان بر
دروغ استوار است

اس ام اس های دروغ و دورویی

ساعت همیشه دروغ میگویدمن فقطبه زمان با تو بودن ایمان دارمانجا که عقربه ها می
ایستندو من عاشقانه به تو خیره میشوم

اس ام اس های دروغ و دورویی

راست یا دروغ مهم نیست!تو فقط با من حرف بزن!چشمانت زیر
نویس می کنند

اس ام اس های دروغ و دورویی

گاهی دلم برای چوپان دروغگو خیلی می سوزدبیچاره دو بار بیشتر دروغ نگفت انگشت نما
شدولی ما هنوز صادق ترینیم

اس ام اس های دروغ و دورویی

گمان میکردم قانع باشیو به شکستن
دلم اکتفا کنینه اینکه فستیوالی از دروغ به راه بیندازیو در آخر بگویی:میروم تا اذیت نشویبهترین من

اس ام
اس های دروغ و دورویی

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم !نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم …و نــه تحــمّل ِ
حـقــیــقت را !!

اس ام اس های دروغ و دورویی

ما مردمانی هستیمکه به راحتی به هم دروغ
میگیمولی بزرگترین معیارمون برای شروع دوستیصداقته

اس ام اس های دروغ و دورویی

چگونه در این چشم های
زیبا جا داده ای،،،این همه دروغ را؟

اس ام اس های دروغ و دورویی

دنیای عجیبی شده است…
برای دروغ هایمان ،خدا را قسم میخوریم ،و به حرف راست که میرسیم ؛می شود جان ِ تــو…

اس
ام اس های دروغ و دورویی

صدای سکوت نفس هایت را دوست میدارموقتی که تمام حرف هایتبوی “دروغ” گرفته
اند

اس ام اس های دروغ و دورویی

از دروغ خیلی چیزا رو میشه بدست اوردولی نمیشه نگهشون
داشتقدیما…
تا کسی مجبورنبود ، دروغ نمی گفت …
الان تا کسی مجبور نباشه ، راست نمیگه…
!

اس ام اس های دروغ و دورویی

آدَم با حـَرف ِ…
راسـت داغون شــــِه…
بـِهتـَر اَز ایـنه با…
دروغ آروم شــــِه…

اس ام اس های دروغ و دورویی

اگر دروغ رنگ داشتهر نور شاید ده ها رنگین کمان از
دهن ها نطفه می بستو بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود

اس ام اس های دروغ و دورویی

ساعت همیشه دروغ میگویدمن فقطبه زمان با تو بودن ایمان دارمانجا که عقربه ها می ایستندو من عاشقانه به تو
خیره میشوم

اس ام اس های دروغ و دورویی

سلامتی اونایی که ترجیح میدن یک حقیقت نابودشون کنهتا
اینکه یه دروغ الکیآرومشون کنه

اس ام اس های دروغ و دورویی

در مرداب های دروغچیزی جز ماهی
های مرده نیست

اس ام اس های دروغ و دورویی

من از تمامیت ارضی یک عشق سخن میگفتمبر
فراز ویرانه های قلبم ویرانه هایی حاصل از تهاجم ناگهانی چشمانت!و چه کودکانه دروغ میگفتمکه شهر در امن و امان
است

اس ام اس های دروغ و دورویی

دلتنگیم را برای تو با مدادکودکیم مینویسمکه هیچ گاه دروغ
نمی گوید

بی اس ام اس

2015-08-24 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی