اس ام اس های زیبای روز کارگر

مشاهده : 138
اس ام اس های زیبای روز کارگر اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس های زیبای روز کارگر کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریضنیست دارویی بود یک دم شفای کارگرپادشاه از زور قدرت پول می آرد به دستکارگر با رنج پس باشد گدای کارگر * اس ام اس های زیبای روز کارگر * فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینىهمان […]

اس ام اس های زیبای روز کارگر

کارگر از رنج و زحمت روز و شب باشد مریضنیست دارویی بود
یک دم شفای کارگرپادشاه از زور قدرت پول می آرد به دستکارگر با رنج پس باشد گدای کارگر

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

فقط این مانده بود از چین رسد کارِگرِ چینىهمان کارگران خوش قد
و خوش منظر چینىهمان کارگرى که احتمالا در پکن داردزمین و خانه و اهـل و عیال و مادر چینى

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

قال رســــّول الله (ص) :هرکس از پرداخت مزد کارگری خودداری ورزد
لعنت خداوند بر او بادروز جهانی کار و کارگر بر کارگران متعهد ایران اسلامی مبارک باد

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

نامت که شکوه کار و تکاپوست تنها واژه ماندگار روزگار استنام تو ثبت است
بر تمام جراید عالماز بسته ترین زوایای اهرام تا بازترین گوشه های تخت جمشید

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

فراموش مباد؛ در آیینه ای که آیندگان به صافی و زلالی اش سوگند خواهند خوردمبارک باد هر
روز تاریخ به نامتخوشا عرق جــبین ات که خداوند پاس می داردش

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

رسول خدا (ص) فرمود:خداوند آن کس را که در پرداخت حق او گشاده دست باشد دوست می داردروز کارگر
مبـــــــــــــــارک

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

بمیرم واسه دستایی که خستس از این زمونهدلش می خواد
که تک باشه ولی طفلی نمی تونههمش شرمنده یه بچش می شه وقتی میاد خونهدستاش خالیه و قلبش پر ازشرم
و پر از خونه

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

من مضاعف می کنم کار و تلاشبهر
کسب علم و ایمان و معاشتا قیامت نامدار و منجلیتحت امر رهبرم سید علی

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

هنر کارگران است که ایران آبادکار بسیار هنـــر را بنیادهمت ای اهل هنــر بار دگرتا شــــود کل
وطن خرم وشادروز کارگر گرامی باد

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

دست هایت که آیینه تلاش
روزگارند پر برکت بادتوانِ دست هایت را می ستایمای سازنده ترین نقش هستی در قاموس آفرینشروز کارگر مبارک

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

تمام روزهای شکوفا از تلاش روز تو بادروز بهروزی من روز بهروزی تو
روز بهروزی تمام دست های کار آمد جهاندست هایی کهروزها را در تلاشند برای آرامش شب هاشب ها در تکاپویند
برای آسایش روزها

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

کار مایه حیات زندگی استچشمه سار زلال زندگی
با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران پیشگامان این حیات بدیع و نشاط آفرینندروز جهانی کار و کارگر
مبارک باد

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

حضرت علی(ع) عرقِ جبین می ریختو در کشتزار کار
می کرد تا کارگران برخود ببالند که رهبر آزاده شان نیز بر کارگری افتخار می کردروز جهانی کارگر گرامی باد.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

مرد یعنی آن که با پول و پلهمی شود در
خانه صاحب اعتبارمرد یعنی سکته یعنی سی سی یوختم مطلب مرد یعنی جان نثارخلقتش اصلا به این خاطر بودتا صبح
ها برخیزد و رود سرکارروز کارگر گرامی باد.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

حضرت علی(ع) :کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری
همراه با هرزگی ارزشمندتر استروز جهانی کار و کارگر گرامی باد.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

امام صادق(ع) :کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داردکارگری
را بکار نمی گیرد مگر اینکه بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشدروز جهانی کار و کارگر گرامی
باد.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

از عذاب کار می ریزد عرق آنطور کهذره ای باقی نماند
هیچ نای کارگرآی پیمانکار کمتر خرده بر کارش بگیرمی رسد یکروز بر دادش خدای کارگرروز کارگر گرامی باد.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

مرد یعنی کار و کـار و کار و کاریکسره در
شیفت های بی شمارمثل یک چیزی میان منگنهروز و شب از هر طرف تحت فشار.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

مرد موجی است هی در حال دوجان بر آرد تا برآرد
انتظاراو خودش همواره در تولید پوللیک فرزند و عیالش پول خوار.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیستهست بسیاری
شریکان بر غذای کارگرگر هـوادارش نباشد هیچ یار همدلینیست باکی چون خدا دارد هوای کارگرروز جهانی کار و کارگر گرامی
باد.

*

اس ام اس های زیبای روز کارگر

*

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستندزیرا چرخش دست و
بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی استروز جهانی کار و
کارگر خجسته باد..

امیر اف بی

2016-04-25 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی