اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن (۲)

مشاهده : 110
اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن (۲) اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاراناندیشه باور شد، در امتداد بارانبر صخره ‏های همّت جوشیده خون غیرتبانگ سرود و وحدت آید زچشمه سارانو الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمدبر پهندشت باور، خالی است جای یاراندهه فجر مبارک اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن بهمن […]

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

از خون سرخ بهمن سرسبز شد بهاراناندیشه باور شد، در امتداد
بارانبر صخره ‏های همّت جوشیده خون غیرتبانگ سرود و وحدت آید زچشمه سارانو الفجر بهمن آمد، فصل شکفتن آمدبر پهندشت
باور، خالی است جای یاراندهه فجر مبارک

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

بهمن روز تجدید عهد با انقلاب، ‌امام و اسلام است(مقام معظم رهبری)

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

بهمن
آمد فجر پیروزی رسیدگاه شادی و ستم سوزی رسیدبهمن و روئیدن گل در کنارس زدن از روی کشور هر غبار

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

بیست و دو بهمن سرآغاز پیروزی ملت ایران بر مستکبران و غارتگران،۲۲ بهمن سرآغاز برچیده شدن دستگاه ستمگری طاغوتیان،۲۲ بهمن
سرآغاز حکومت اللّه‏ بر جهان،۲۲ بهمن سرآغاز برافراشته شدن پرچم عدالت اسلامی و بیداری مستضعفان،بر کشور و ملت بزرگ ایران
و بر جمیع مسلمانان و مستضعفان و محرومان مبارک باد.

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

برخیز که فجر انقلاب است امروزبیگانه صفت خانه خراب است امروزهر توطئه و نقشه که دشمن بکشداز لطف خدا نقش
بر آب است امروز۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنابه مردان تیزخشـم
که پیکار میکنندبه آنان که با قلم، تباهی دهر رابه چشـم جهـانیـان پدیدار میکنـندبهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

سالگرد انقلاب آمد پدیدانقلابی چون سپیده پرنویدفجر رستن، فجر رستن، فجر شوقفجر
بشکفتن چو گل در باغ ذوق

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

یاد آن روزی که بهمن
گل به بار آورده بودو آن زمستانی که با خود نوبهار آورده بودیاد باد آن دل تپیدن‏های مشتاقان یارو آن
عجب نقشی که آن زیبا نگار آورده بود

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

رسید موسم بهمن
بهار باز آمدجلال محفل ما، یار دل نواز آمدبه پاست خیمه آلاله‏های صحرایی«و ان یکاد» بخوان موسم نیاز آمد

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

بیسـت و دوی بهمــــــن روز از خود گذشتــــــنروز آزادی ماروز نجات میهنروز
پیروزی ما روز شکست دشمن

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

بیست و دوی بهمن که حیات
وطن استخود روح خدایی است که در جان و تن استما زنده به آنیم و از آن یاد کنیمیوم الهی
که یادگار از آن ماه بهمن استیوم الله ۲۲ بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را تبریک می گویم

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

از اوج بروج حق سردار قیام آمدبر شوق سماع جان، انوار امام
آمدطاغوت نگونسر شد با خاک برابر شدشمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

برخیز که فجر انقلاب است امروزبیگانه صفت خانه خراب است امروزهر توطئه و نقشه که دشمن بکشداز لطف
خدا نقش بر آب است امروز

اس ام اس های زیبا ویژه ۲۲ بهمن

از خون سرخ بهمن سرسبز
شد بهاراناندیشه باور شد، در امتداد بارانبر صخره‏های همّت جوشیده خون غیرتبانگ سرود و وحدت آید زچشمه سارانو الفجر بهمن
آمد، فصل شکفتن آمدبر پهندشت باور، خالی است جای یاران

دوستی ها

2016-02-11 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی