اس ام اس های زیبا و آموزنده

مشاهده : 147
اس ام اس های زیبا و آموزنده اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس های زیبا و آموزنده زندگی تکرار فرداهای ماستمیرسد روزی که فردا نیستیمآنچه میماند فقط نقش نکوستنقش ها می ماند و ما نیستیم … . . اس ام اس های زیبا و آموزنده . . گاهی یک نگاهآنقدر مهربان است کهچشم هرگز رهایش نمیکندگاهی یک رفاقت . . اس ام اس های زیبا و آموزنده […]

اس ام اس های زیبا و آموزنده

زندگی تکرار فرداهای ماستمیرسد روزی که فردا نیستیمآنچه میماند فقط نقش نکوستنقش
ها می ماند و ما نیستیم …

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

گاهی یک نگاهآنقدر مهربان است کهچشم هرگز رهایش نمیکندگاهی یک رفاقت

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

آنقدر ماندگار است کهزمان حریفش نمیشودو گاهی یک نفر آنقدر عزیز استکه قلب رهایش نمیکند..

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

همه مےخواهنداز زندگے لذت ببرند…اما حاضر نیستندیک سر سوزناز خوشے هایشان رابا دیگران تقسیم کنند…

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

هیچ چیز در جهان ماندگار نیست!جوانی و آنچه که به آن می نازیروزی به باد خواهد رفت…توجه کن”خواهند رفت”نشانه ها
را از کفش های نو به نواز لباس های کهنهاز چروک های گونه!و خیلی چیزهای دیگرمی توانی بیابى..پس اندوه از چه روی داری؟

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگه داری کنیم.اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با
ایمانمان رفتار کنیم،زندگی مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام،مصیبت نمی بیند.

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

تقریبا همه ی مردمبخشی از عمرشان رادر تلاش برای نشان دادنویژگی هایی که ندارند ،تلف میکنند …!

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

هرگز فورا بدبختی کسی را باور نکنید.بپرسید که میتواند بخوابد یا نه؟اگر جواب مثبت باشد،همه چیز روبراه است،همین کافی ست!

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

ما همیشه،یا جای درست بودیم در زمان غلط،یا جای غلط بودیم در زمان درست،و همیشه،همین گونه همدیگر را از دست
داده ایم…

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

من قدرت حدس زدن احساسات را ندارماگر از من دلخوریبا من حرف بزن !دوستی هابا نگفتن ها به پایان می
رسد.

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

امروزفڪرڪن تازه به دنیـــــا آمدی…مهربـــــان باششاید فـــــردایی نباشد…شاید فـــــردایی باشدامـــاعزیـــــزی نباشد…

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

تا خدا هستکسی تنها نیستمن اگر گم شده امتو اگر خسته شدیدرپس پرده ی اشک من وتومأمن گرم خداستاو همین
جاستکنار من و تو

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

دنیا آنقدر جذابیت‌های رنگارنگ داردڪه تا آخر عمر هم بدویچیزهای جدیدی هستڪه هنوز میتوانی حسرتشان را بخوریپس یڪ جاهایی در
زندگیترمز دستی ات را بڪشبایست و زندگی ڪن..

.

.

اس ام اس های زیبا و آموزنده

.

.

از کتابفروشی پرسیدند: وضع کسب و کارت چگونه است؟گفت: بسیار بد، چون آنهایی که پول دارند اهل مطالعه نیستند و
آنهایی هم که سواد دارند پول ندارند !!!

اوردوز

2016-07-19 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی