اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

مشاهده : 176
اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی اس ام ا س ، داستان ، معما
اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی شیرین ترین بازی ها نامزد بازی است، به شرطی که به ازدواج منتهی شود! اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند. اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی قلم کم حرف، عمرش […]

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

شیرین ترین بازی ها نامزد بازی است، به شرطی که به
ازدواج منتهی شود!

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

ازدواج بد وجود ندارد، این زن و شوهرها هستند که بد می شوند.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

قلم کم حرف، عمرش طولانی است

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

ذهنم کلمات را به بازی گرفته و رفتارم زندگی را.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

انسان در بازی گاهی می‌برد و گاهی چیز یاد می‌گیرد.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

بجز سیاستمدران بنی آدم اعضای یک پیکرند.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

دنیا را دوگونه می‌توان تغییر داد: با قلم(کاربست اندیشه) و با شمشیر
(کاربست زور)

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

پلیس شخصی است کهنبودن او باعث ایجاد امنیت برای مجرمان
خواهد بود.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

پیری دورانی استکه انسان قادر به بی وفایی به همسرش نیست

اس
ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

اگر همه چیز مهم باشد, پس بدان که هیچ چیز مهم نیست.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

وجدان چیزی است که انسان را از لذت بردنهنگام گناه باز می
دارد

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

دروغ یعنی تقدیم هدیه شیطان به دیگران.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

صدای کردار, از صدای گفتار بلندتر است.

اس ام اس های کاریکلماتور زیبا و خواندنی

دیوار جدایی را عدم تفاهم می چیند

اس ام اس های کاریکلماتور
زیبا و خواندنی

آن هایی که زبانشان دراز است شخصیتی کوتاه دارند.

بی اس ام اس

2016-07-16 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی