اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

مشاهده : 235
اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) اس ام ا س ، داستان ، معما
شیعیان! به پا خیزید که جشن مولود پنجم آسمان را ستاره باران کرده و زمین را نورافشان امروز، قاصدک ها پیام آور تبریک عید هستند

 اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

سالروز ولادت آن غواص بی بدیل دانش ها را

که دامن دامن معرفت به تشنگان دانایی و آگاهی می بخشید

تبریک می گوییم

 اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

میلاد امام محمدباقر (علیه السلام)

شکافنده علوم و گشاینده دروازه های دانش

برشیعیان و ارادتمندان
حضرتش خجسته باد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

امروز جاده های بی حاشیه آسمان

مردی را به زمین بدرقه می کند

که در کوچه های جوانی

فانوسی از بی کرانه دانش ها به دست
می گیرد

مقدمش گلباران

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

سر مى‏ پرورانم من هواى
حضرت باقر

بدل باشد مرا شوق لقاى حضرت باقر

ز عشقش جان من بر لب رسیده کس نمى‏ داند

که
نبود چاره ساز من سواى حضرت باقر

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

دارم به
دل ولای تو یا باقر العلوم

بر سر بود هوای تو یا باقر العلوم

عهد ولادت تو و جشن و
سرور ماست

جانم شود فدای تو یا باقر العلوم

میلاد شکافنده ی دانش نبوی و وارث علم علوی، خجسته باد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

ای امام دانایی های بشر، من جوانی از بی
کرانه آبی ها

امروز در انتظار شمیمی از بوی خوش آشنایی ات هستم

تا اندیشه مرا با طلوع صبح صادقی
نورانی کنی

میلادت گلباران

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

اى مهر دل فروز، در
آسمان علم

وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم

اى حجت خدا، ما را شفیع شو

در روز واپسین، یا باقرالعلوم

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

اى مهر دل فروز، در آسمان علم

وى یار
مه جبین، یا باقرالعلوم

اى حجت خدا، ما را شفیع شو

در روز واپسین، یا باقرالعلوم

میلاد امام محمد باقر
علیه السلام خجسته باد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

میلاد باقرالعلوم ( ع )
شکافنده اقیانوس بی کرانه دانش

بر همه جوانان و پویندگان راهشان خجسته باد

اس ام اس ولادت امام
محمد باقر (ع)

بر اهل ولا عید مویّد شده امشب

در جلوه رخ داور سرمد شده امشب

لبخند عیان
برلب احمد شده امشب

میلاد همایون محمد شده امشب

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

نزاید مادر گیتى ز بهر خدمت مردم

به جود و بخشش و لطف و سخاى حضرت باقر

به ذرات جهان
یکسر بود او هادى و رهبر

که جان عالمى گردد فداى حضرت باقر

اس ام اس ولادت امام
محمد باقر (ع)

بهشت رحمت صفاى جنت

بهار طوبى جمال یزدان

امام باقر که فیض وافر

دهد کلامش به
علم و عرفان

ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام مبارک باد

اس ام اس ولادت امام
محمد باقر (ع)

منادى میزند بین زمین آسمان فریاد

صفر این ماه عظمى را رسیده مژده میلاد

که شادان
گشته از میلاد باقر حضرت سجاد

بر پدر آنچنان بر فرزندى چنین

مرحبا مرحبا، آفرین آفرین

اس ام
اس ولادت
امام محمد باقر (ع)

اى باقر العلوم که هنگام مکرمت

باشد هزار حاتم طایى گداى تو

پنجم
ولى و حجت خلاق عالمى

لوح دل است مهر به مهر و ولاى تو

میلاد امام محمد باقر علیه السلام
مبارک باد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

ساغر زده ام ز جام باقر

بشکفته
لبم به نام باقر

چشم همه روشن از جمالش

آمد به جهان امام باقر

میلاد شکافنده ی دانش نبوی و
وارث علم علوی خجسته باد

اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع)

شیعیان!

به پا خیزید
که جشن مولود پنجم

آسمان را ستاره باران کرده و زمین را نورافشان

امروز، قاصدک ها پیام آور تبریک عید
هستند

میلاد پنجمین مولود زمین و آسمان مبارک باد

بی اس ام اس

2015-11-14 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی