مشاهده : 667 اس ام اس RSS

اس ام اس و متن های تبریک روز معلم و استاد (۲)

اس ام اس و متن های تبریک روز معلم و استاد (۲) اس ام ا س ، داستان ، معما
معلم عزیز و روشن گر راهم نمی دانم چه در وصف تو بنویسم اما می دانم در جبران زحمات تو زبان و قلم توان ندارد زیرا تو کسی هستی که الفبا را به من آموختی ملم اندیشه‌ هایم روزت مبارک

کسی که قلب و روح مرا تحت تاثیر قرار داد معلم بود و مرا با واژه محبت انسانیت و عشق آشنا کرد و اکنون در سایه تعالیم او قدم در راهش گذاشتم تا کسی از سرچشمه جوشان علم و آگاهی من سیراب شود و عشق را همچون معلم خود به دانش آموزانم یاد خواهم داد تا بدانند سرشت آدمی از نیکی است… به همین مناسبت متن و جملات نابی برای تبریک روز معلم و استاد را در پرشین وی گرد آورده ایم که در ادامه می خوانید

متن تبریک روز معلم و استاد

معلم پارچه ی لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم. (دکتر سنگری)*معلم عزیزم روزت مبارک*.

جملات تبریک روز معلم و استاد

معلمی شغل نیست، هنر است، ذوق است، ایثار است، عشق است و فداکاری.: دانای عشق، روزت مبارک :..

متن های جالب تبریک روز معلم

پادشاهی پسر به مکتب دادلوح سیمینش در کنار نهادبر سر لوح او نوشته به زرجور استاد به ز مهر پدر– روز معلم مبارک –.

جملات تبریک روز معلم و استاد

معلمی شغل نیست، عشق است،اگر به عنوان شغل انتخابش کردی رهایش کن و اگر عشق توست، مبارک باد(معلم شهید، محمدعلی رجایی).

متن های جالب تبریک روز معلم

در میان صدقه هایی که مردم می دهند، هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیستپیامبر اکرم(ص)ای آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار هر روزت مبارک باد.

جملات تبریک روز معلم و استاد

 

در ملکوت، بانک بزرگی است که معلمان هر روز از آن حقوق فوق العاده میگیرند.

متن های جالب تبریک روز معلم

در مکتب تو همیشه شاگردم مندور از رخ تو همیشه پر دردم مندر فصل بهار و روز استاد ببینبی نور معلم این چنین زردم من.

جملات تبریک روز معلم و استاد

آموزش عشقم از همین مکتب توست اندوخته ی سوادم از این لب توست گفتم که مریضم و بیا بستر من چون عامل دردم این غم و این تب توست.

تبریک روز معلم و استاد

عکس نوشته تبریک روز معلم و استاد

با این گچ عشق تخته ی جانم زنخطّی ز کلام خود به ایمانم زنصد درس در این کلاست آموخته امیک درس ز عشق جان ویرانم زن.

جملات تبریک روز معلم و استاد

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزداما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان….

متن های جالب تبریک روز معلم

ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاسای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاسای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدیروزت مبارک.

جملات تبریک روز معلم و استاد

آموزگارم ، تو باغبانیمی پرورانی بذروجودم ، با مهربانیبا درسهایت دیو جهالت از من گریزداندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانیمن غرقه بودم در بحر غفلتدستم گرفتی ای ناجی من،من همچو قایق ، تو بادبانیبر خوان ِ دانش من میهمانمتو ای معلم ، خود میزبانیکار تو باشد، ارشاد انسانهمکار ِ خوب ِ پیغمبرانی.

متن های جالب تبریک روز معلم

معلم هدفت عشق است و ایثارهزاران خفته از عشق تو بیدارروزت مبارک.

جملات تبریک روز معلم و استاد

دبیر عزیزم. یاد تو همیشه در ذهنم . عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودمجاری است ، روزت مبارک….

تبریک روز معلم و استاد

جملات زیبای تبریک روز معلم و استاد

 

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم که به من درس صبر و وفاداری آموخت . و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت. روزت مبارک ….

جملات تبریک روز معلم و استاد

ای معلم : ای روشنی بخش دلها. براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم )هستی.چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی ..

متن های جالب تبریک روز معلم

. دیروز میگفتم :مشقهایم را خط بزن … مرا مزنروی تخته خط بکش … گوشم را مکشمهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکنهر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیراما اکنون..مرا بزن … گوشم را بکش.. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیرمرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

بیشتر بدانید : جملات ناب تبریک روز معلم و استاد

یک پدر بخشنده آب و گل است

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین

آنکه دین آموزد و علم یقین

روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد

متن های جالب تبریک روز معلم

از پدر گر قالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو

چون خدا مشکل توان تعریف تو

جملات تبریک روز معلم و استاد

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

معلم هر چه می گوید بکن گوش

معلم چون پدر والا مقام است

معلم مستحق احترام است

معلم را مرنجان هرگز از خویش

مزن با حرف بی جا بر دلش نیش

تبریک روز معلم و استاد

کارت پستال تبریک روز معلم و استاد

چه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود

چه کسی جامه تقوا به تنم ساز نمود

ای معلم کـه تـو را دانـش بسیـار بـوَد

جان شاگرد بـه فدایت که سزاوار بوَد

جملات تبریک روز معلم و استاد

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل وغم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده

هفته معلم گرامی باد

متن های جالب تبریک روز معلم

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

جملات تبریک روز معلم و استاد

آموزش عشقم از همین مکتب توست

اندوخته ی سوادم از این لب توست

گفتم که مریضم و بیا بستر من

چون عامل دردم این غم و این تب توست

خوب است بدانید : متن های احساسی تبریک روز معلم و استاد

 

در سپیده دم ازل آن زمان که سازندگی کائنات آغاز می‌گردید

و کتاب تکوین گشوده می‌شد نخستین کلمه‌ای که با قلم تقدیر

بر دیباچه قاموس هستی نقش بست واژه زیبای استاد بود

و سر فصل این کتاب کهن به تعلیم و تربیت اختصاص یافت

همیشه و در همه چیز استاد من هستید

جملات تبریک روز معلم و استاد

انسان بزرگ نمی‌شود جز به وسیله فکرش

شریف نمی‌شود جز به واسطه رفتارش

و قابل احترام نمی‌گردد جز به سبب اعمال نیکش

تقدیم به شما که شایسته احترامی. روزت مبارک

متن های جالب تبریک روز معلم

در میان صدقه‌هایی که مردم می‌دهند،

هیچ صدقه‌ای ارزنده‌تر از یاد دادن علم و دانش نیست

پیامبر اکرم(ص)

ای آینیه تمام نمای صداقت و محبت و ایثار هر روزت مبارک باد

جملات تبریک روز معلم و استاد

می‌گویند اگر می‌خواهی به کسی لطف کنی

به او ماهی نده، ماهیگیری را به او بیاموز…

سپاسگزار معلمی چون شما در زندگی خود هستم

که اندیشیدن را به من آموختید نه اندیشه‌ها را

معلم روزت مبارک

تبریک روز معلم و استاد

پیامک تبریک روز معلم و استاد

با این گچ عشق تخته جانم زن

خطّی ز کلام خود به ایمانم زن

صد درس در این کلاست آموخته‌ام

یک درس ز عشق جان ویرانم زن

روز معلم مبارک باد

جملات تبریک روز معلم و استاد

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته‌ای است که در طول تاریخ

در عرصه تعلیم و تربیت زیباترین جلوه‌های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته‌اند

روز معلم مبارک

متن های جالب تبریک روز معلم

 

سلامت گفتم پیامم دادی، پیامت چراغ راه زندگی‌ام شد

و مرا به سرزمین نور و آگاهی هدایت کردی‌

ای آینیه تمام نمای عشق و محبت و ایثار، هر روزت مبارک باد

جملات تبریک روز معلم و استاد

اندیشه‌ام از تو سبز و آباد شده

از جهل وغم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده

روز معلم مبارک باد

متن های جالب تبریک روز معلم

نمی دانم کدامین جمله را برای توصیف محبت‌هایتان بنویسم

نمی‌دانم چگونه شما را توصیف کنم، معلمی از جنس بلور، آسمانی و مهربان

چقدر زیبا واژه‌ها را آسمانی می‌کنید ؛ شاگرد کوچک شما

جملات تبریک روز معلم و استاد

معلم پارچه لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم

معلم عزیزم روزت مبارک

متن های جالب تبریک روز معلم

معلم گرامی از تو تشکر می‌کنم برای هدایت ما

و از اینکه بهترین راه را برای ساختن امروزمان نشان دادی

تویی که ما را از “هیچ” به “همه چیز” رساندی

شاگرد کوچک شما

روز معلم مبارک باد

فان پاتوق , عصر ایران , تصویر زندگی

2019-04-28 / گردآوری:
دکتر طاهری
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین ویدکتر طاهری
اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۱)اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی (ع) (۱)
امروز در سامرا زمین و زمان می گرید ... امروز همه عالم از بهر غریب سامرا می گرید ... امروز امام هادی در غروبی غریبانه می رود ... امروز در سامرا همه از بد عهدی زمانه می گریند ...
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع)
اس ام اس های شهادت حضرت عباس (ع)
اس ام اس شهادت حضرت علی اکبر (ع) (۱)
اس ام اس شهادت حضرت علی اصغر (ع) (۱)
اس ام اس های شهادت امام جعفر صادق (ع)
اس ام اس های شهادت امام زین العابدین (ع) (۱)
تبریک تولد شهریور ماهی با جملات زیبا و عکس نوشته
اس ام اس های شهادت حضرت عباس (ع) (۱)
اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۱)
اس ام اس شهادت حضرت رقیه (ع) (۱)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۳)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۲)
اس ام اس شهادت حضرت فاطمه (س) (۱)
اس ام اس های شهادت امام محمد باقر (ع) (۱)
اس ام اس شهادت امام علی النقی الهادی (ع)
اس ام اس های زیبای مهربانی و محبت
اس ام اس های تبریک تولد برای خواهر
تست هوش جالب خلاقیت و تداعی
اس ام اس عید سعید قربان (۳)
اس ام اس عید سعید قربان (۲)
اس ام اس عید قربان (۱)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۸)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۷)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۶)
تبریک تولد مرداد ماهی ها با جملات زیبا و عکس نوشته
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۵)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۴)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۳)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۲)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۱)
اس ام اس های زیبای تبریک عید قربان (۴)
اس ام اس های زیبای تبریک عید قربان (۳)
اس ام اس های زیبای تبریک عید قربان (۲)
اس ام اس های زیبای تبریک عید قربان (۱)
معمای عبور قورباغه از برکه