تست هوش کودکان بر روی یک حلقه

مشاهده : 265
تست هوش کودکان بر روی یک حلقه اس ام ا س ، داستان ، معما
تست هوش کودکان بر روی یک حلقه تعدادی بچه با گرفتن دستان همدیگر، حلقه ای را تشکیل داده اند.می توانیم بگوییم آنها روی محیط یک دایره با فواصل مساوی ایستاده اند.آنها را شماره گذاری می کنیم.اگر بدانیم بچه شماره ۵ روبروی بچه شماره ۱۷ قرار گرفته است، (در راستای قطر دایره) آیا می توانید بگویید […]

تست هوش کودکان بر روی یک حلقه

تعدادی بچه با گرفتن دستان همدیگر، حلقه ای را تشکیل داده اند.
می توانیم بگوییم آنها روی محیط یک دایره با فواصل مساوی ایستاده اند.
آنها را شماره گذاری می کنیم.
اگر بدانیم بچه شماره ۵ روبروی بچه شماره ۱۷ قرار گرفته است، (در راستای قطر دایره) آیا می توانید بگویید
در مجموع چند نفر بر روی این دایره هستند؟

پاسخ تست هوش:

۲۴

بچه شماره ۵ روبروی بچه شماره ۱۷ است، پس ۵-۱۷ یا ۱۲ بچه در یک نیمدایره هستند و در
مجموع ۲۴ بچه روی حلقه ایستاده اند.

(خود شماره ۵ در یک نیمدایره و شماره ۱۷ هم در نیمدایره دیگر لحاظ می شوند)

آی هوش

2016-09-18 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی