تاریخ نشر :سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۴مشاهده : 87سرگرمیRSS

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر (۸)

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر (۸)
جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر دفترچه تلفن دخترا:(۱#*۱۴۰*)Aنگارسوسنمزاحممزاحم۱ مزاحم۲مشکوکهمون که بهش گفتم کصااااااااااااااافطنصف شب زنگ زد قطع کرد!اس ام اس اشتباهی زدمیس کال تک زدزنگ زدم حرف نزد!اشتباهی (منزل آقای احمدیان رو میخواست § § جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر § §دم دنیا گرم که بدون گارانتی داره سرویس میکنه § […]

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

دفترچه تلفن دخترا:(۱#*۱۴۰*)Aنگارسوسنمزاحممزاحم۱ مزاحم۲مشکوکهمون که بهش گفتم کصااااااااااااااافطنصف شب زنگ زد قطع
کرد!اس ام اس اشتباهی زدمیس کال تک زدزنگ زدم حرف نزد!اشتباهی (منزل آقای احمدیان رو میخواست

§

§

جوکهای جدید
خنده دار لاین و وایبر

§

§دم دنیا گرم که بدون گارانتی داره سرویس میکنه

§

§

جوکهای جدید
خنده دار لاین و وایبر

§

§بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهدقلب بزرگ میخواهد

§

§

جوکهای
جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§به دوستم میگم ناهار چی خوردی؟میگه کباب سلطنتی با یه کوچولو خاویار منم
سریع انگشت کردم تو حلقشتا ده دقیقه ماس خیار بالا میاوردحقش بوددروغگو

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و
وایبر

§

§صبورتر که میشویدنیا پررو تر میشود

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§من از شرایط ازدواج فقط شناسنامه اش رو دارم

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§نهایتادل
به جایی می رسدکه دو راه بیشتر نداردیا باید خون شودیا سنگ!

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و
وایبر

§

§امروز انقدر هوا سرده که دلم میخوادیک لیوان قهوه ی تلخ با کمی شیر برای خودم بریزم
وکنار شومینهروی صندلی قدیمی مادربزرگ بشینم و به آینده فکر کنم… اما چون هیچکدوم رو نداریم میشینم کنار بخاری تا شلغما
بپزه.چه بویی هم داره.به به

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§اگر میخواهید خوشبخت شوید
زندگی را به یک هدف گره بزنید ….نه به افراد و اشیا…

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و
وایبر

§

§

من ‏شک ندارم که یکی هست که تو خواب،از ما کار میکشه! وگرنه این حجم خستگی، اول
صبح غیر عادیه

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§هر صبحپیش از طلوعبه تو سلام
می دهمو تمام روز رابه شوق دیدارت سپری می کنمو شببا شاخه گلی به خانه بر می گردماین عادت روزانه
ی من استهر چندسال هاست از این شهر رفته ای…!!!

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§

وقتی تو را از دست دادماشکی نریختمچون تمام اشکهایم رابرای بدست آوردنت ریخته بودم …

§

§

جوکهای
جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§همه ی آدمهای مجازیمجازنیستند ,فاصلتون راحفظ کنید

§

§

جوکهای جدید خنده
دار لاین و وایبر

§

§“هست”را اگر قدر ندانی بود “میشودچه تلخ است که “هست کسی “بود “شود

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§تیکه کلامش بود.فرق نمی کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی،میگفتتنور
دلت گرم معنی این جمله را بعدها فهمیدم!هرجاکه ازدلم مایه گذاشتم واتفاق خوبی افتادیاد حرفش افتادم.انگار تنوردلت که گرم باشد
نان مهربانیت را میخوری.!

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§ﯾﻪ ﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩ… ﺑﻮ ﮐﻨﯿﺪ؟؟ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻦ؟؟ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ…ﺧﯿﻠﯽ
ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻨﺪ ﺫﻫﻨﯿﻦﺧﺐ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩﻫﻨﻮﺯ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻦ؟؟ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺁﯾﺪ

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین
و وایبر

§

§ﺯﻧﺪﮔﯽﺩﯾﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ که ﺁنرﺍ به ما بگویندﺯﻧﺪگیﺍﻧﺸﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ که ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ بنویسیمکه ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﯼ
ﺯﻧﺪگی ات ” ﺧﺪﺍ ” ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﺵ ” ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ”ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﺶ “ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭ ” ﺑﺎﺷﺪ

§

§

جوکهای جدید
خنده دار لاین و وایبر

§

§عجله داشتمتند تند راه میرفتممحکم ب چیزی خوردمآدم بود !منتظر بودم بگوید کوری؟؟دستش
را به طرفم دراز کردبا من دست داد …لبخندی زدبه گمانم انسان بود

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین
و وایبر

§

§ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ …ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ…ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ…ﺩﺭ ﺣﻖ ﺁﺩﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ…ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ…” ﺣﻼﻝ ﻛﻦ ”

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§چه موجود عجیبی است این انسان.
!وقتی صدایش می کنی،نمی شنود؛وقتی به دنبالش می روی، نمی بیند؛وقتی دوستش داری، به فکرت نیست؛اما؛وقتی می شنود که دیگر
صدایت گرفته؛وقتی می بیند که خسته در راه افتاده ای ..وقتی به فکرت هست که دیگر نیستی

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§خوشبخت ترین
مخلوق خواهی بوداگر امروزت را آنچنان زندگی کنیکه گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرتامروزتان
پر از شادی های بی دلیل

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§غم دیروز و
پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور!!! به خدا حسرت دیروز
عذاب است!!مردم شهر به هوشید؟؟؟هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امروز، سر هر کوچه خدا
هست!!!روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست!!!

امیر اف بی

2016-02-02 / گردآوری:

نو عروس

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۷) از لو رفتن عکس مهراب قاسمخانی در ساحل تا درخواست الناز شاکردوست برای وحشی نبودن!!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۷) از لو رفتن عکس مهراب قاسمخانی در ساحل تا درخواست الناز شاکردوست برای وحشی نبودن!!!
نیما مسیحا؛ از لو رفتن فیلم عروسی و بیماری نادِر تا پدر شدن!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۹)نیما مسیحا؛ از لو رفتن فیلم عروسی و بیماری نادِر تا پدر شدن!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۹)
اینستاگرام هنرمندان (۱۰۹) از آرایش جنوبی بهاره کیان افشار تا نسخه بی آرایش مهناز افشار !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۰۹) از آرایش جنوبی بهاره کیان افشار تا نسخه بی آرایش مهناز افشار !!!
افشاگری جنجالی سپند امیرسلیمانی از طلاق چهار ساله اش از مارال آراسته! | سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۸)افشاگری جنجالی سپند امیرسلیمانی از طلاق چهار ساله اش از مارال آراسته! | سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۸)
الهام نامی ؛ از بازی در نقش هووی حمیرا در سریال شهرزاد تا سریال نجوا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۷)الهام نامی ؛ از بازی در نقش هووی حمیرا در سریال شهرزاد تا سریال نجوا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۷)
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۶) از سمانه پاکدل و قشنگی های پاییز تا شهاب حسینی و خانواده !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۶) از سمانه پاکدل و قشنگی های پاییز تا شهاب حسینی و خانواده !!!
سانیا سالاری ؛ از تئاتر تا پاسخش به لابی گری برای بازی در دلدادگان!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۶)سانیا سالاری ؛ از تئاتر تا پاسخش به لابی گری برای بازی در دلدادگان!| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۶)
اینستاگرام ستاره های خارجی ۲۶ از جنیفر لوپز تا پسران بانمک شکیرا!اینستاگرام ستاره های خارجی ۲۶ از جنیفر لوپز تا پسران بانمک شکیرا!
گفتگوی جنجالی لیندا کیانی در من و شما | از تنفر شدیدش از بازی در پرستاران تا وقتی حسن فتحی او را نپسندید!گفتگوی جنجالی لیندا کیانی در من و شما | از تنفر شدیدش از بازی در پرستاران تا وقتی حسن فتحی او را نپسندید!
لاله صبوری ؛ از ازدواج با مردی متولد آمریکا تا کنایه تند به مهران مدیری و شوخی با علی ضیا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۵)لاله صبوری ؛ از ازدواج با مردی متولد آمریکا تا کنایه تند به مهران مدیری و شوخی با علی ضیا| سبک زندگی افراد مشهور (۲۶۵)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
داستان کوتاه | مردم آزارداستان کوتاه | مردم آزار
اس ام اس صبح بخیر (۸)اس ام اس صبح بخیر (۸)
داستان زیبای | دعا و زبانداستان زیبای | دعا و زبان
اس ام اس های زیبا رسیدن فصل پاییزاس ام اس های زیبا رسیدن فصل پاییز
اس ام اس دلتنگی عاشقانه (۴)اس ام اس دلتنگی عاشقانه (۴)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۷)اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۷)
اس ام اس تبریک سال نو میلادی ۲۰۱۸ (۲)اس ام اس تبریک سال نو میلادی ۲۰۱۸ (۲)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۸)اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۸)
معمای ریاضی | تعداد مثلث هامعمای ریاضی | تعداد مثلث ها
اس ام اس ولادت حضرت زینب (س) (۳)اس ام اس ولادت حضرت زینب (س) (۳)
معمای جالب | شجره نامهمعمای جالب | شجره نامه
اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن ماه (۴)اس ام اس تبریک ۲۲ بهمن ماه (۴)
اس ام اس های جدید پیشواز ماه محرم (۲)اس ام اس های جدید پیشواز ماه محرم (۲)
تست هوش فضایی | مکعب نادرستتست هوش فضایی | مکعب نادرست
داستان آموزنده | سقراط و رمز موفقیتداستان آموزنده | سقراط و رمز موفقیت
اس ام اس تبریک روز دانش آموز (۳)اس ام اس تبریک روز دانش آموز (۳)
اس ام اس عاشقانه (۹۵)اس ام اس عاشقانه (۹۵)
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۶)اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی (۶)
اس ام اس ولادت امام محمد تقی (ع) (۱)اس ام اس ولادت امام محمد تقی (ع) (۱)
داستان آموزنده | دعای چوپانداستان آموزنده | دعای چوپان
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۵۹)اس ام اس فلسفی و معنی دار (۵۹)
اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)اس ام اس تبریک روز مادر و روز زن (۷)
معمای شطرنج | مربع های بی رخ (۵)معمای شطرنج | مربع های بی رخ (۵)
زیباترین عکس پروفایل به مناسبت روز معلم در سال ۹۷زیباترین عکس پروفایل به مناسبت روز معلم در سال ۹۷
اس ام اس تبریک عید فطر (۸)اس ام اس تبریک عید فطر (۸)
اس ام اس عاشقانه (۹۲)اس ام اس عاشقانه (۹۲)
اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)اس ام اس ولادت امام محمد باقر (ع) (۲)
داستان زیبای | دختر مراکشیداستان زیبای | دختر مراکشی
معمای جالب | خط کوتاهترمعمای جالب | خط کوتاهتر
اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۶ (۵)اس ام اس تبریک عید نوروز ۹۶ (۵)
اس ام اس عاشقانه (۹۶)اس ام اس عاشقانه (۹۶)
در این مطلب داغ ترین و احساسی ترین پیام های عاشقانه را به دنبالش بودید برای شما کاربران گرامی برای فرستادن برای عزیزانتان گردآوری کرده ایم
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۹)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۸)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۷)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۲)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۶)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۵)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۴)
اس ام اس های زیبا رسیدن فصل پاییز
جوک های خنده دار شروع مدرسه (۳)
اس ام اس های عاشقانه پاییز
اس ام اس های زیبای اول پاییز
جوک های خنده دار شروع مدرسه (۲)
جوک های خنده دار شروع مدرسه (۱)
اس ام اس های عاشقانه پاییزی
اس ام اس فصل پاییز (۱۴)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱۰)
اس ام اس عاشورای حسینی (۸)
اس ام اس تاسوعا حسینی (۸)
اس ام اس و متن های تسلیت ماه محرم (۴)
اس ام اس و متن های تسلیت ماه محرم (۵)
اس ام اس فرا رسیدن ماه محرم (۴)
اس ام اس عاشقانه (۹۵)
اس ام اس های جدید پیشواز ماه محرم (۳)
اس ام اس های جدید پیشواز ماه محرم (۲)
اس ام اس های جدید پیشواز ماه محرم (۱)
اس ام اس ولادت امام موسی کاظم (ع) (۳)
اس ام اس تبریک عید غدیر خم (۱۱)
اس ام اس تبریک ولادت امام هادی(ع) (۴)
اس ام اس عید سعید قربان (۴)
اس ام اس روز عرفه (۲)
اس ام اس عاشقانه (۹۴)
اس ام اس خنده دار و جالب (۶۴)
اس ام اس شهادت امام محمد تقی (ع) (۳)
اس ام اس صبح بخیر (۳)
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
اس ام اس عاشقانه (۹۶)
اس ام اس عاشقانه (۹۶)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۹)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۹)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۸)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۸)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۷)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۷)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۲)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۲)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۶)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۶)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۵)
اس ام اس تسلیت اربعین حسینی (۵)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱)
فیلم پرشین ویامیران پرواز