مشاهده : 93سرگرمیRSS

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر (۸)

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر (۸)اس ام ا س ، داستان ، معما
جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر دفترچه تلفن دخترا:(۱#*۱۴۰*)Aنگارسوسنمزاحممزاحم۱ مزاحم۲مشکوکهمون که بهش گفتم کصااااااااااااااافطنصف شب زنگ زد قطع کرد!اس ام اس اشتباهی زدمیس کال تک زدزنگ زدم حرف نزد!اشتباهی (منزل آقای احمدیان رو میخواست § § جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر § §دم دنیا گرم که بدون گارانتی داره سرویس میکنه § […]

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

دفترچه تلفن دخترا:(۱#*۱۴۰*)Aنگارسوسنمزاحممزاحم۱ مزاحم۲مشکوکهمون که بهش گفتم کصااااااااااااااافطنصف شب زنگ زد قطع
کرد!اس ام اس اشتباهی زدمیس کال تک زدزنگ زدم حرف نزد!اشتباهی (منزل آقای احمدیان رو میخواست

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§دم دنیا گرم که بدون گارانتی داره سرویس میکنه

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهدقلب بزرگ میخواهد

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§به دوستم میگم ناهار چی خوردی؟میگه کباب سلطنتی با یه کوچولو خاویار منم
سریع انگشت کردم تو حلقشتا ده دقیقه ماس خیار بالا میاوردحقش بوددروغگو

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§صبورتر که میشویدنیا پررو تر میشود

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§من از شرایط ازدواج فقط شناسنامه اش رو دارم

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§نهایتادل
به جایی می رسدکه دو راه بیشتر نداردیا باید خون شودیا سنگ!

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§امروز انقدر هوا سرده که دلم میخوادیک لیوان قهوه ی تلخ با کمی شیر برای خودم بریزم
وکنار شومینهروی صندلی قدیمی مادربزرگ بشینم و به آینده فکر کنم… اما چون هیچکدوم رو نداریم میشینم کنار بخاری تا شلغما
بپزه.چه بویی هم داره.به به

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§اگر میخواهید خوشبخت شوید
زندگی را به یک هدف گره بزنید ….نه به افراد و اشیا…

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§

من ‏شک ندارم که یکی هست که تو خواب،از ما کار میکشه! وگرنه این حجم خستگی، اول
صبح غیر عادیه

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§هر صبحپیش از طلوعبه تو سلام
می دهمو تمام روز رابه شوق دیدارت سپری می کنمو شببا شاخه گلی به خانه بر می گردماین عادت روزانه
ی من استهر چندسال هاست از این شهر رفته ای…!!!

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§

وقتی تو را از دست دادماشکی نریختمچون تمام اشکهایم رابرای بدست آوردنت ریخته بودم …

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§همه ی آدمهای مجازیمجازنیستند ,فاصلتون راحفظ کنید

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§“هست”را اگر قدر ندانی بود “میشودچه تلخ است که “هست کسی “بود “شود

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§تیکه کلامش بود.فرق نمی کرد موقع سلام یا وقت خداحافظی،میگفتتنور
دلت گرم معنی این جمله را بعدها فهمیدم!هرجاکه ازدلم مایه گذاشتم واتفاق خوبی افتادیاد حرفش افتادم.انگار تنوردلت که گرم باشد
نان مهربانیت را میخوری.!

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§ﯾﻪ ﺑﻮﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩ… ﺑﻮ ﮐﻨﯿﺪ؟؟ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻦ؟؟ﻭﺍﻗﻌﺎ ﮐﻪ…ﺧﯿﻠﯽ
ﺩﯾﮕﻪ ﮐﻨﺪ ﺫﻫﻨﯿﻦﺧﺐ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﭼﻪ ﺑﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎﺩﻫﻨﻮﺯ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﻦ؟؟ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﺳﻮﺳﻦ ﻭ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﺁﯾﺪ

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§ﺯﻧﺪﮔﯽﺩﯾﮑﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﯿﺴﺖ که ﺁنرﺍ به ما بگویندﺯﻧﺪگیﺍﻧﺸﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ که ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ بنویسیمکه ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺸﺎﯼ
ﺯﻧﺪگی ات ” ﺧﺪﺍ ” ﺑﺎﺷﺪﻣﻘﺪﻣﻪ ﺍﺵ ” ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ”ﻭ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﺶ “ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭ ” ﺑﺎﺷﺪ

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§عجله داشتمتند تند راه میرفتممحکم ب چیزی خوردمآدم بود !منتظر بودم بگوید کوری؟؟دستش
را به طرفم دراز کردبا من دست داد …لبخندی زدبه گمانم انسان بود

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ …ﺧﻴﻠﻲ ﻫﺎ…ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ…ﺩﺭ ﺣﻖ ﺁﺩﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ…ﻭ ﺁﺧﺮﺵ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ…” ﺣﻼﻝ ﻛﻦ ”

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§چه موجود عجیبی است این انسان.
!وقتی صدایش می کنی،نمی شنود؛وقتی به دنبالش می روی، نمی بیند؛وقتی دوستش داری، به فکرت نیست؛اما؛وقتی می شنود که دیگر
صدایت گرفته؛وقتی می بیند که خسته در راه افتاده ای ..وقتی به فکرت هست که دیگر نیستی

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§خوشبخت ترین
مخلوق خواهی بوداگر امروزت را آنچنان زندگی کنیکه گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرتامروزتان
پر از شادی های بی دلیل

§

§

جوکهای جدید خنده دار لاین و وایبر

§

§غم دیروز و
پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور!!! به خدا حسرت دیروز
عذاب است!!مردم شهر به هوشید؟؟؟هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید که امروز، سر هر کوچه خدا
هست!!!روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست!!!

امیر اف بی

2016-02-02 / گردآوری:

نو عروس

تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۳) | از نیوشا ضیغمی تا مهناز افشار !
تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !تسلیت هنرمندان مشهور برای فوت پیام صابری، همسر زیبا بروفه (۲) | از روناک یونسی تا رامبد جوان !
تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !تسلیت هنرمندان مشهور برای درگذشت پیام صابری ،همسر زیبا بروفه (۱) | از پریناز ایزدیار تا سحر قریشی !
پیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابریپیام صابری ، همسر زیبا بروفه درگذشت ! | جزئیات فوت پیام صابری
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۱۰) از سپهر حیدری و همسرش تا مدرسه فوتبال نیلوفر اردلان!
تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!تعداد عجیب و غریب فالور بازیگران زن ایران و تاثیری که بر گیشه دارند! |از مهناز افشار تا سحر قریشی!
اینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپزاینستاگرام ستاره های خارجی ۳۰ از مسی تا تدارکات کریسمسی جنیفر لوپز
تیپ و استایل چهره های ایرانی ۶ | از تم بنفش تولد بهاره تا النگوی بهنوش !تیپ و استایل چهره های ایرانی ۶ | از تم بنفش تولد بهاره تا النگوی بهنوش !
ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۹) از گل بهنام بانی به پرسپولیس تا کامبک تیم آرمین تشکری!ورزشکاران ایران و جهان در شبکه های اجتماعی (۹) از گل بهنام بانی به پرسپولیس تا کامبک تیم آرمین تشکری!
پانته آ پناهی ها ؛ از نقش شربت در سریال شهرزاد تا بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۸)پانته آ پناهی ها ؛ از نقش شربت در سریال شهرزاد تا بانوی عمارت |سبک زندگی افراد مشهور(۲۷۸)
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)
تا می توانی محبت کن زیرا محبت کردن ارزش تو را کم نخواهد کرد بلکه تو را به خدا نزدیک خواهد کرد کسی که می تواند بدونه هیچ چشم داشتی محبت کند بدونه تردید ایمانش به خدا بیشتر است...
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)
اس ام اس تبریک روز حسابدار (۱)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۲)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱۱)
اس ام اس طنز امتحانات دانشجویی (۱)
پیامک‌های ویژه شهادت امام عسگری (ع)
اس ام اس های ولادت امام حسن مجتبی (ع)
اس ام اس های خنده دار شب یلدا (۱)
اس ام اس های جدید دانشجویی
اس ام اس های عاشقانه و زیبای شب یلدا (۲)
اس ام اس های عاشقانه و زیبای شب یلدا (۱)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۶)
اس ام اس های زیبا و خنده دار دانشجویی (۱)
اس ام اس سرکاری و خنده دار شب یلدا
اس ام اس طنز و خنده دار روز دانشجو
جوک های جدید شب یلدا و چله
اس ام اس و جمله های خنده دار دانشجویی
اس ام اس های زیبای تبریک روز دانشجو (۱)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۵)
اس ام اس خنده دار دانشجویی (۲)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۷)
اس ام اس تبریک روز دانشجو
اس ام اس عاشقانه شب یلدا
اس ام اس خنده دار دانشجویی
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۵)
اس ام اس تبریک روز جهانی کودک (۱)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۴)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۳)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۲)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۱)
اس ام اس شهادت امام حسن عسکری (ع ) (۳)
اس ام اس تبریک ولادت امام حسن عسگری (ع) (۱)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۴)
اس ام اس های زیبای میلاد پیامبر و امام صادق (ع) (۳)
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)
اس ام اس فلسفی و معنی دار (۶۰)
اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)
اس ام اس تبریک روز دانشجو (۳)
اس ام اس تبریک روز حسابدار (۱)
اس ام اس تبریک روز حسابدار (۱)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۲)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۲)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)
اس ام اس های روز جهانی معلولان (۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱۱)
اس ام اس و متن های زیبای پاییز (۱۱)
اس ام اس طنز امتحانات دانشجویی (۱)
اس ام اس طنز امتحانات دانشجویی (۱)
پیامک‌های ویژه شهادت امام عسگری (ع)
پیامک‌های ویژه شهادت امام عسگری (ع)
فیلم پرشین ویامیران پرواز