داستان ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر

مشاهده : 156
داستان ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر اس ام ا س ، داستان ، معما
داستان ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر مردی چهار پسر داشت.هنگامی که در بستر بیماری افتاد، یکی از پسرها به برادرانش گفت: «یا شما مواظب پدر باشید و از او ارثی نبرید، یا من پرستاری اش می کنم و از مال او چیزی نمی خواهم؟!» برادران با خوشحالی نگهداری از پدر را به عهده او […]

داستان ثروتمند شدن بخاطر نگهداری از پدر

مردی چهار پسر داشت.
هنگامی که در بستر بیماری افتاد، یکی از پسرها به برادرانش گفت:

«یا شما مواظب پدر باشید و از او
ارثی نبرید، یا من پرستاری اش می کنم و از مال او چیزی نمی خواهم؟!»

برادران با خوشحالی نگهداری از
پدر را به عهده او گذاشتند و رفتند.
پس از مدتی پدر مُرد.
شبی پسر در خواب دید که به او می گویند در فلان جا، صد دینار است، برو آن را بردار،
اما بدان که در آن خیر و برکتی نیست.

پسر سراغ پول ها نرفت.
دو شب بعد هم همان خواب ها تکرار شد تا آنکه در شب سوم خواب دید که می گویند، در
فلان مکان یک درهم است.
آن را بردار که پُرخیر و برکت است!پسر صبح از خواب برخاست و همان جایی که خواب دیده بود، رفت
و یک درهم را برداشت.

در راه با آن دو ماهی خرید.
هنگامی که شکم آنها را پاره کرد، در شکم هر کدام یک دُر یافت.
یکی از دُرها را به درگاه سلطان برد و پادشاه که از آن خوشش آمده بود، پول زیادی به پسر
داد و گفت: «اگر لنگه دیگر آن را بیاوری، پول بیشتری می گیری.پسر دُر دیگر را نیز به قصر شاه
برد و سلطان با دیدن دُر به وعده اش عمل کرد و پسر به برکت احترام به پدرش از ثروتمندترین
مردان روزگار شد.

روزنامه ابتکار

2016-05-24 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی