داستان پند آموز تفاوت سیب و توت فرنگی

مشاهده : 178
داستان پند آموز تفاوت سیب و توت فرنگی اس ام ا س ، داستان ، معما
داستان پند آموز تفاوت سیب و توت فرنگی معلمی به یک پسر هفت ساله ریاضی درس می‌داد.یک روز که پسر پیش معلم آمده بود، معلم می‌خواست شمارش و جمع را به پسرک آموزش دهد.معلم از پسر پرسید: «اگر من یک سیب، با یک سیب دیگه و یک سیب دیگه به تو بدهم، چند تا سیب […]

داستان پند آموز تفاوت سیب و توت فرنگی

معلمی به یک پسر هفت ساله ریاضی درس می‌داد.
یک روز که پسر پیش معلم آمده بود، معلم می‌خواست شمارش و جمع را به پسرک آموزش دهد.
معلم از پسر پرسید: «اگر من یک سیب، با یک سیب دیگه و یک سیب دیگه به تو بدهم، چند
تا سیب داری؟»پسرک کمی فکر کرد و با اطمینان گفت: «چهار!»معلم که نگران شده بود انتظار یک جواب درست را
داشت؛ سه.
معلم با ناامیدی با خود فکر کرد: «شاید بچه درست گوش نکرده باشه.»او به پسر گفت: «پسرم، با دقت گوش
کن.
اگر من یک سیب با یک سیب دیگه و دوباره یک سیب دیگه به تو بدم، تو چند تا سیب
داری؟»

داستان پند آموز

پسر ناامیدی را در چشمان معلم می‌دید.
او این بار با انگشتانش حساب کرد.
پسر سعی داشت جواب مورد نظر معلم را پیدا کند تا بلکه خوشحالی را در صورت او ببیند اما جواب
باز هم چهار بود و این بار با شک و تردید جواب داد: «چهار.»یأس بر صورت معلم باقی ماند.
او به خاطر آورد که پسرک توت فرنگی خیلی دوست دارد.
با خودش فکر کرد شاید او سیب دوست ندارد و این باعث می‌شود نتواند در شمارش تمرکز کند.
معلم با این فکر، مشتاق و هیجان زده از پسر پرسید: «اگر من یک توت فرنگی و یک توت فرنگی
دیگه و یک توت فرنگی دیگه به تو بدم، چند تا توت فرنگی داری؟»پسر که خوشحالی را بر صورت معلم
می‌دید و دوست داشت این خوشحالی ادامه یابد دوباره با انگشتانش حساب کرد و با لبخندی از روی شک و
تردید گفت: «سه؟»

داستان پند آموز

معلم لبخند پیروزمندانه‌ای بر چهره داشت.
او موفق شده بود.
اما برای اطمینان، دوباره پرسید: «حالا اگه من یک سیب و یک سیب دیگه و یک سیب دیگه به تو
بدم، چند تا سیب داری؟»پسر بدون مکث جواب داد: «چهار!»معلم مات و مبهوت مانده بود.
با عصبانیت پرسید: «چرا چهار سیب؟»پسر با صدایی ضعیف و مردد گفت: «آخه من یک سیب هم تو کیفم دارم.»

داستان پند آموز

وقتی کسی جوابی به شما می‌دهد که متفاوت از آنچه می‌باشد که شما انتظار دارید، سریع نتیجه‌گیری نکنید که او
اشتباه می‌کند .
شاید ابعاد و زوایایی از موضوع وجود دارد که شما درباره آنها هنوز فکر نکرده‌اید یا شناخت ندارید.

پند آموز

2016-12-26 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی