معمای جالب دزد خانه کیست؟

مشاهده : 1657
معمای جالب دزد خانه کیست؟ اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای جالب دزد خانه کیست؟ کریم، رحیم، پرویز و وحید به دزدی متهم شده اند.می دانیم فقط یکی از آنها گناهکار است.آنها در بازجویی پلیس چنین اظهار داشته اند: کریم: پرویز دزدی کرده است.رحیم: من بی گناهم.پرویز: وحید دزدی کرده است.وحید: پرویز دروغ می گوید. الف) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا درست باشد، […]

معمای جالب دزد خانه کیست؟

کریم، رحیم، پرویز و وحید به دزدی متهم شده اند.
می دانیم فقط یکی از آنها گناهکار است.
آنها در بازجویی پلیس چنین اظهار داشته اند:

کریم: پرویز دزدی کرده است.رحیم: من بی گناهم.پرویز: وحید دزدی کرده است.وحید:
پرویز دروغ می گوید.

الف) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا درست باشد، گناهکار کیست؟

ب) اگر فقط یکی از چهار مطلب بالا
غلط باشد، گناهکار کیست؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای دزد را پیدا کن!
:

چنانچه گفته های کریم، رحیم، پرویز و وحید را به ترتیب P ،R ،K و V نشان دهیم نتایج
زیر را خواهیم داشت:

الف) یکی از دو مطلب P و V حقیقت دارد.

اگر P درست باشد بقیه اظهارات نادرست است و در نتیجه رحیم و وحید هر دو گناهکارند و اما می
دانیم فقط یکی گناهکار است پس V باید درست باشد و K و R و P غلط هستند و رحیم
دزد است.

ب) یکی از دو مطلب P و V غلط است اگر V غلط باشد تمام سه مطلب دیگر درست است.
اما K و P هم نمی تواند همزمان درست باشد.
پس P غلط است و R و K و V درست هستند.
در نتیجه در این مسئله دزد پرویز است.

سان توفان

2016-04-17 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی