معمای المپیادی | ترتیب بزرگی اعداد

مشاهده : 198
معمای المپیادی | ترتیب بزرگی اعداد اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای المپیادی : ترتیب بزرگی اعداد معمای المپیادی در مورد اعداد فوق، کدام گزینه درست است؟ ۱) a<c<b (5 b<c<a (4 c<a<b (3 a<b<c (2 b<a<c پاسخ معمای المپیادی : پس گزینه ۱ یعنی b<a<c صحیح می باشد. رز بلاگ

معمای المپیادی : ترتیب بزرگی اعداد

معمای المپیادی ترتیب بزرگی اعداد

معمای المپیادی

در مورد اعداد فوق، کدام گزینه درست است؟

۱) a<c<b (5 b<c<a (4 c<a<b (3
a<b<c (2
b<a<c

پاسخ معمای المپیادی :

پس گزینه ۱ یعنی b<a<c صحیح می باشد.

 معمای المپیادی ترتیب بزرگی اعداد

رز بلاگ

2017-02-13 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی