معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت!

مشاهده : 727
معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت! اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت معمای المپیادی حرکت اسب ها می‌خواهیم k اسب شطرنج با شماره‌های ۱ تا k را طوری در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دهیم تا بتوان اسب‌ها را به ترتیب شماره‌هایشان یک‌بار حرکت داد به طوری که در هیچ زمانی در یک خانه دو اسب قرار نگیرد.یک حرکت اسب به صورت […]

معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت

 معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت

معمای المپیادی حرکت اسب ها

می‌خواهیم k اسب شطرنج با شماره‌های ۱ تا k را طوری در صفحه‌ی ۵×۵ قرار دهیم تا بتوان اسب‌ها را
به ترتیب شماره‌هایشان یک‌بار حرکت داد به طوری که در هیچ زمانی در یک خانه دو اسب قرار نگیرد.
یک حرکت اسب به صورت L یعنی حرکت به ۲ خانه عمودی (یا افقی) بعدی و سپس یک خانه در
جهت افقی (یا عمودی) است.
بیشینه‌ی مقدار k چند است؟

الف) ۱۲ ب) ۱۳ پ) ۲۰ ت) ۲۲ ث) ۲۴

پاسخ معمای المپیادی حرکت اسب ها:

گزینه (ث) درست است.

اگر اسب‌ها را مطابق شکل زیر از ۱ تا ۲۴ شماره‌گذاری کنیم، بیشینه مقدار k برابر ۲۴ به‌دست خواهد بود.

 معمای المپیادی حرکت اسب ها به نوبت

آی هوش

2016-12-14 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی