معمای جالب جابجایی چوب کبریت (۵)

مشاهده : 1171
معمای جالب جابجایی چوب کبریت (۵) اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای جالب جابجایی چوب کبریت معمای جالب جابجایی به این چوب کبریت ها نگاه نگاه کنید.در این شکل چند مربع می توانید بشمارید؟ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ پاسخ معمای جالب جابجایی چوب کبریت: ۳۵ مربعمادر بانو

معمای جالب جابجایی چوب کبریت

 معمای جالب جابجایی چوب کبریت

معمای جالب جابجایی

به این چوب کبریت ها نگاه نگاه کنید.
در این شکل چند مربع می توانید بشمارید؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ معمای جالب جابجایی چوب کبریت:

۳۵
مربعمادر بانو

2016-12-20 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی