معمای جالب راستگو و دروغگو

مشاهده : 788
معمای جالب راستگو و دروغگو اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای جالب راستگو و دروغگو شخصی به مهمانی رفت.او می دانست دعوت شدگانِ به مهمانی بر دو گروهند: راستگو و دروغگو.اما هیچیک از آنان را نمی شناخت.از مردی پرسید: دروغگو هستی یا راستگو؟ کیوان پاسخ آن مرد را گرفت. پس از دو نفر دیگر پرسید که آن مرد چه پاسخی داد.یکی از آنان گفت که […]

معمای جالب راستگو و دروغگو

شخصی به مهمانی رفت.
او می دانست دعوت شدگانِ به مهمانی بر دو گروهند: راستگو و دروغگو.
اما هیچیک از آنان را نمی شناخت.
از مردی پرسید: دروغگو هستی یا راستگو؟ کیوان پاسخ آن مرد را گرفت.

پس از دو نفر دیگر پرسید که آن مرد چه پاسخی داد.
یکی از آنان گفت که او دروغگوست و دیگری پاسخ داد که او راستگوست.
کیوان از پاسخ این دو نفر فهمید که کدامیک از این دو نفر راستگو و کدامیک دروغگو هستند.
او چگونه فهمید؟

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ چیستان و معما :

کسی که گفته بود : «او گفت که دروغگوست» دروغگو بوده است.
زیرا هیچکس نمی گوید: من دروغگو هستم.
در ضمن گوینده برای راستگو جلو دادن خود، سعی می کرده دیگران را دروغگو قلمداد کند و آنکه گفته «او
گفت که راستگوست» خودش راستگو بوده است.

آسمونی

2016-05-01 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی