معمای روز قتل وزیر به دست پادشاه

مشاهده : 217
معمای روز قتل وزیر به دست پادشاه اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای روز قتل وزیر به دست پادشاه به خاطر سوء تفاهمی که بین وزیر دانا و پادشاه ایجاد می شود، پادشاه دستور قتل وزیر را صادر می کند و این جمله را به کار می برد “تو را روزی از هفته آینده خواهم کشت که از آن روز خبر نداری” وزیر دانا پس از شنیدن […]

معمای روز قتل وزیر به دست پادشاه

به خاطر سوء تفاهمی که بین وزیر دانا و پادشاه ایجاد می
شود، پادشاه دستور قتل وزیر را صادر می کند و این جمله را به کار می برد “تو را روزی
از هفته آینده خواهم کشت که از آن روز خبر نداری” وزیر دانا پس از شنیدن این جمله با کمی
تامل می گوید که مرا هرگز نمی کشی!!! پادشاه از وی شرح دلیل می خواهد که اگر دلیل قانع کننده
ای بود وی را نکشد.معما اینجاست که اگر شما جای وزیر دانا بودید چه استدلالی می آوردید؟

….

….

….

….

….

….

….

پاسخ :

پادشاه هرگز نمی تواند وزیر را روز جمعه بکشد چرا که هفته تمام شده است و وزیر خبر دارد که
در آن روز به قتل می رسد پس حرف پادشاه نقض می شود.
با حذف روز جمعه در این معما اگر روز کشته شدن وزیر روز پنج شنبه باشد وزیر خبر دارد پس
باز هم پادشاه نمی تواند وی را بکشد چرا که حرفش نقض می شود و به همین ترتیب بقیه روز
های هفته نیز پادشاه نمی تواند وزیر را بکشد!!!

هوش پارسی

2016-09-07 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی