معمای ریاضی سخت افزایش مکعب عدد

مشاهده : 108
معمای ریاضی سخت افزایش مکعب عدد اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای ریاضی افزایش مکعب عدد عددی داریم و به آن، تنها یک واحد اضافه می کنیم.اما در مکعب این عدد، شاهد افزایش قابل ملاحظه ای هستیم… اگر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به مکعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود.تفاضل ارقام این عدد کدام است؟ ۴ (۴ ۳ (۳ ۲ (۲ ۱ […]

معمای ریاضی افزایش مکعب عدد

عددی داریم و به آن، تنها یک واحد اضافه می کنیم.
اما در مکعب این عدد، شاهد افزایش قابل ملاحظه ای هستیم…

اگر به عدد مثبتی ۱ واحد افزوده شود، به
مکعّب آن عدد، ۴۶۹ واحد اضافه می شود.
تفاضل ارقام این عدد کدام است؟

۴ (۴ ۳ (۳ ۲ (۲
۱ (۱

قبل از هر کار باید این عدد را مشخص کنید و درنتیجه تفاضل ارقامش به راحتی
بدست می آید!

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

جواب معمای افزایش در مکعب عدد :

(a 1)3 =
a3 469 ⇒۳a2 3a 1 = 269 ⇒۳(a2 a) = 468 ⇒ a2 a = 156 ⇒a(a 1)
= 156 = 12×۱۳ ⇒a=12 ⇒۲-۱=۱ تفاضل ارقام

آی هوش

2016-09-19 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی