معمای ریاضی | صفر اعجاب انگیز!

مشاهده : 271
معمای ریاضی | صفر اعجاب انگیز! اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای ریاضی : صفر اعجاب انگیز در این معما، قصد داریم ۶ بار از رقم صفر و تعدادی عملیات ریاضی به گونه ای استفاده کنیم تا به عدد ۷۲۰ برسیم.توجه کنید که استفاده از هیچ رقمی بجر ۰ هم امکان پذیر نیست.آیا چنین کاری امکان دارد؟ در استفاده از عملیات ریاضی و تعداد آن، محدودیتی […]

معمای ریاضی : صفر اعجاب انگیز

در این معما، قصد داریم ۶ بار از رقم صفر و تعدادی عملیات
ریاضی به گونه ای استفاده کنیم تا به عدد ۷۲۰ برسیم.
توجه کنید که استفاده از هیچ رقمی بجر ۰ هم امکان پذیر نیست.
آیا چنین کاری امکان دارد؟ در استفاده از عملیات ریاضی و تعداد آن، محدودیتی وجود ندارد.

معمای ریاضی

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

معمای ریاضی

پاسخ معمای ریاضی :

با استفاده از فاکتوریل، می توانیم به
این مهم نائل شویم!۰!=۱(۰! ۰! ۰! ۰! ۰! ۰!)! = ۶! = ۶×۵×۴×۳×۲×۱ = ۷۲۰

آی هوش

2017-02-04 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی