معمای ریاضی | محاسبات ساده (شماره ۶)

مشاهده : 622
معمای ریاضی | محاسبات ساده (شماره ۶) اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای ریاضی : محاسبات ساده معمای ریاضی محاسبات ساده به حاصلضرب بالا توجه کنید.هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند.آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود. پاسخ معمای ریاضی : آی هوش

معمای ریاضی : محاسبات ساده

معمای ریاضی محاسبات ساده

معمای ریاضی محاسبات ساده

به حاصلضرب بالا توجه کنید.
هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند.
آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر
مربع، یک رقم فرد خواهد بود.

پاسخ معمای ریاضی :

معمای ریاضی محاسبات ساده

آی هوش

2017-03-04 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی