معمای ریاضی معمایی درباره زمان

مشاهده : 150
معمای ریاضی معمایی درباره زمان اس ام ا س ، داستان ، معما
معمای ریاضی معمایی درباره زمان یک ساعت را در نظر بگیرید، در چه زمانی، عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار دقیقا در یک فاصله از عدد ۶ قرار خواهند داشت. معمای ریاضی ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ معمای ریاضی پاسخ معمای ریاضی : با توجه به شواهد و قرائن! ساعت ۸ و x […]

معمای ریاضی معمایی درباره زمان

یک ساعت را در نظر بگیرید، در چه زمانی، عقربه ساعت شمار و دقیقه
شمار دقیقا در یک فاصله از عدد ۶ قرار خواهند داشت.

معمای ریاضی

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

معمای ریاضی

پاسخ معمای ریاضی :

با توجه به شواهد و قرائن! ساعت
۸ و x دقیقه، جواب ما می باشد، با توجه به فرض مسئله، زاویه بین عقربه دقیقه شمار و عدد
۴ (ساعت ۴) باید با زاویه بین عقربه ساعت شمار و عدد ۸ دقیقا یکسان باشد(dot) همانطور که می دانیم
در ۶۰ دقیقه، عقربه دقیقه شمار ۳۶۰ درجه گردش می کند.
(معادل ۳۶۰/۶۰ درجه در دقیقه که معادل ۶ درجه است)و عقربه ساعت شمار ۳۶۰/۱۲ درجه در ساعت (۳۰ درجه) یا
۱/۲ درجه در دقیقه گردش می کند(dot) بنابراین

(۲۰-X)

دقیقه متناظر با

۶(۲۰-X)

درجه خواهد بود (که زاویه بین عقربه
شمار و عدد ۴ خواهد بود). و در X دقیقه، عقربه ساعت شمار با عدد ۸ معادل X/2 درجه خواهد
بود.
بنابراین:

X/2=6(20-X) =>

X معادل ۱۸ دقیقه و ۲۷ و ۹/۱۳ ثانیه خواهد بود(dot) بنابراین پاسخ صحیح عبارت است از
ساعت ۸ و ۱۸ دقیقه و ۹/۱۳ ۲۷ ثانیه!

آی هوش

2017-01-09 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی